Hỏi đáp giáo lý: Loạn luân

Hỏi: Thưa Cha! Xin Cha giúp con giải thích thắc mắc này của một số người ngoại đạo mà con không trả lời được. Trong khi đại đa số người có đạo hay không có đạo điều tin rằng loạn luân là một trong những tội trọng, thì lại vẫn có một số người cho rằng không có tội vì họ nói thủa xa xưa ông bà tổ tiên đã lấy nhau thì mới sinh con đẻ cái được. Con chân thành cảm ơn cha trước, kính xin cha cho con được dấu tên khi cha trả lời nhé.

Trả lời: Ông S. thân mến Vấn đề loạn luân là một vấn đề liên quán đến luật tự nhiên. Đó là luật đã ghi khắc trong tâm của con người. Như Đức Gíao Hoàng Lê ô XIII đã viết: “Luật tự nhiên không gì khác hơn là luật vĩnh cửu được khắc ghi nơi những bản thể có lý trí, đưa đẩy họ đến hành vi và cứu cánh thích hợp, và cứu cánh ấy chỉ là lý trí vĩnh cửu của Tạo Hóa và là đấng cai quản vũ trụ. Luật tự nhiên được viết và khắc ghi trong trái tim con người là chính lý do chỉ thị cho con người hành động tốt và cấm đoán phạm tội”, Luật tự nhiên mang tính phổ quát nghĩa là mọi người đều phục tùng nó. Vì vậy mà chuyện loạn luân đều bị cấm trong tất cả các bộ luật trên thế giới, bởi tất cả các tôn giáo, bởi các cộng đồng xã hội. Không ai có thể cho rằng mình không được hướng dẫn. Luật tự nhiên cũng mang tính bất biến, không thay đổi. Có thể ban đầu người ta chưa khám phá ra luật này nhưng dần mệnh lệnh được bộc lộ cho lương tâm con người và từ đó nó không thể bị bôi xóa. Vì thế, chúc chưa nhận ra luật con người không thể chảy tội, tiếp tục vi phạm rùi tìm cách biện hộ. Luận cứ cho rằng nếu người đi trước đó đã có lúc phạm tội thì ta cũng có thể phạm là không thể chấp nhận được. Có những điều mà người đi trước làm sai thì người sau phải tránh. Thí dụ người xưa giết người để tế thần thì nay không thể làm như vậy được nữa. Nếu nói rằng trước đây để bảo toàn nòi giống đã có sự vi phạm thì nay không còn phải làm như vậy nữa. Vì thế loạn luân là một điều cấm của các luật tự nhiên mà mọi người đều phải tuân giữ.

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R