Hỏi đáp: Phục sinh và sống lại

Hỏi: Thưa Cha,
Xin Cha giải thích về sự phục sinh của Chúa Giêsu và về những người được chúa cho sống lại như Lagiarô, con trai bà góa thành Naim, con gái ông Giairô. Sự sống lại của Chúa và của những người ở đó có giống nhau không hay khác nhau ở những điểm nào?
( Phan Vũ Long )

he-is-risen-message-Lvl1-300x187

Trả lời: Anh Long thân mến,
Sự sống lại của Đức Kitô không có nghĩa là Ngài trở lại với đời sống trần thế như trường hợp những kẻ Ngài cho sống lại trước đó, dù rằng Ngài vẫn có thể ăn uống, vẫn cho người ta sờ chạm và nhìn thấy tay chân Ngài ( Lc 24,40-43 ), vẫn có thể đi đường, trò chuyện (Lc 24,13-17). Tuy nhiên, thân xác Ngài là thân xác ấy còn mang thương tích của cuộc khổ nạn, thân xác mà Ngài đã lãnh nhận trong suốt 33 năm trần thế, nhưng thân xác ấy đã hoàn toàn được biến đổi trở nên một tạo thành mới không còn bị lệ thuộc vào định luật của vật chất, không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian.

Người có thể vào nhà các môn đệ một cách dễ dàng, dù các cửa có đóng kín (Ga 20,19). Ngài có thể xuất hiện và tỏ mình cho những kẻ Ngài như khi hiện ra cho Maria Mađalêna, cho hai môn đệ trên đường Emmau, hay trên bờ hồ Tibêria….

Còn những người được Ngài cho sống lại như con trai bà góa thành Naim, con gái ông Giar ô, hay Lagia rô thì sự sống lại của họ, dù là một điều quá kỳ diệu, cũng chỉ là sự hồi sinh thân xác. Họ chỉ sống được một khoảng thời gian nào đó rồi cũng phải chết.

Trái lại, sự phục sinh của Đức Ki tô hoàn toàn khác hẳn : “Một khi đã sống lại, Đức Ki tô sẽ không bao giờ chết nữa; sự chết không còn làm chủ được Người nữa”. Người sống bằng quyền năng Thiên Chúa (x. 2Cr 13,4). Người không bao giờ chết nữa vì đây là sự sống vĩnh hằng. Người trở nên Đấng Hằng Sống (x. Dt 7,26), Đấng Sống Động trong muôn vật muôn loài (x.Lc 24,5; Kh 1,18)

L.m Giuse Nguyễn Ngọc Bích,C.Ss.R