Hỏi – Đáp: Trước và sau khi chết, có được phép hiến tặng và ghép các bộ phận hay không?

Thái Hà (01.11.2016) – WTGPHN – Hỏi: Trước và sau khi chết, có được phép hiến tặng và ghép các bộ phận hay không? – Cùng nhau học giáo lý tuần 31.

 

476. Hỏi: Trước và sau khi chết, có được phép hiến tặng và ghép các bộ phận hay không?

Thưa: Về mặt luân lý, việc ghép các bộ phận cơ thể có thể được chấp nhận với sự ưng thuận của người cho và không gây nguy hiểm quá đáng cho người đó. Hiến tặng các bộ phận sau khi chết là một hành vi cao quý, nhưng trước khi lấy các bộ phận đó, phải xác định người hiến tặng chắc chắn đã chết.

477. Hỏi: Những việc nào đối nghịch với việc tôn trọng sự toàn vẹn thể lý của con người?

Thưa: Những việc đó là: bắt cóc, bắt người làm con tin, khủng bố, tra tấn, bạo lực, trực tiếp làm người ta vô sinh. Việc cắt bỏ một phần thân thể của một người chỉ được chấp nhận về mặt luân lý nếu mục đích là để chữa bệnh cho chính người đó.

478. Hỏi: Phải chăm sóc những người hấp hối như thế nào?

Thưa: Những người hấp hối có quyền được sống xứng đáng với phẩm giá vào những giây phút cuối cùng của đời sống trần thế, nhất là được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và các Bí tích, giúp họ chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống.

 

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Theo: Web TGP Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.