Hội nghị các Bề trên của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Các Thành viên Hội nghị các Bề trên Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chụp hình lưu niệm. Ảnh facebook John Phuong

Hội nghị các Bề trên thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã diễn ra trong ba ngày, từ ngày 23-25/05/2023 tại Cộng Đoàn Tỉnh, số 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Tp. HCM.

Hội nghị có sự tham dự của 28 vị Bề trên của 28 Cộng đoàn thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Tỉnh Dòng.

Trong ba ngày, các Bề trên đã nghe cha Giám Tỉnh cùng Ban Cố Vấn chia sẻ, định hướng cho nhiệm kỳ mới, đồng thời các Bề trên cũng thảo luận về kế hoạch tông đồ cho các Cộng đoàn và toàn Dòng.

Đây là cuộc họp đầu tiên của các Bề trên trong nhiệm kỳ 2023 – 2026 của cha tân Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông.

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hiện có 368 tu sĩ, trong đó có 247 linh mục, thuộc 28 Cộng đoàn đang hiện diện và làm mục vụ trong hầu hết các Giáo phận từ Bắc chí Nam. Dòng được Thánh Anphongsô thành lập vào năm 1732 tại Napoli, Miền Nam nước Ý. Dòng chuyên loan báo Tin Mừng cho những người nghèo và người bị bỏ rơi hơn cả. Dòng có hơn 4.000 tu sĩ đang hiện diện trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Dòng đến Việt Nam năm 1925 theo lời mời của Tòa Thánh.

Xin anh chị em cùng tạ ơn Chúa với Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ, cộng tác với các tu sĩ trong việc loan báo Tin Mừng trong những môi trường khác nhau mà Hội Dòng được sai đến.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp