Hội ân nhân Dòng Chúa Cứu Thế tại Melbourne, Úc mừng lễ thánh Anphongso

Ngày 05.08.2017, hơn 120 vị ân nhân và khách mời trong đó có quý Cha Michael Kelly, Maurice Ward thuộc dòng Chúa Cứu Thế Úc và Cha Hồ Ngọc Sáng, quý tu sĩ nam nữ và đại diện một số hội đoàn trong cộng đồng công giáo Hoan Thiện cùng hiệp ý cùng hai Cha Tuyên Úy JB Trường và Joshep Tuyển dâng Thánh Lễ mừng kính Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế.

Thánh lễ cũng cầu nguyện cho sự phát triển của nhà dòng, cầu nguyện cho quý vị ân nhân còn sống cũng như đã qua đời đã đóng góp công sức trong việc đào tạo ơn gọi DCCT và công cuộc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo tại Việt Nam. Cha Sáng chia sẻ cùng cộng đoàn về tinh thần phục vụ người nghèo của Cha Thánh Alphongsô, và minh chứng rằng tinh thần đó đã luôn được các con cái ngài tiếp nối trong việc thừa sai tại Việt nam cũng như trên toàn thế giới.

Kết thúc Thánh Lễ, Cha Michael Kelly chia sẻ đôi lời cảm ơn và anh Trưởng hội ân nhân Phạm Quang Tuyên cũng gửi lời tri ân tới quý Cha, quý tu sĩ, cùng toàn thể hội viên trong suốt 7 năm từ lúc hội bắt đầu được thành lập.

Sau Thánh lễ, hội ân nhân cùng quý vị khách mời cùng chia sẻ bữa tiệc buffet thân tình do chính các thành viên trong hội công phu chuẩn bị.

Tạ ơn Chúa vì những tấm lòng quảng đại, những lời cầu nguyện liên lỉ và những sự hỗ trợ nhiệt tâm của quý vị ân nhân cho nhà dòng. Nguyện xin Chúa ban tràn đầy hồng ân của Ngài trên quý vị ân nhân cùng gia đình qua lời chuyển cầu của Cha Thánh Alphongsô, các Thánh, Chân Phước trong dòng và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Tin và ảnh: thày Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.