Hội ân nhân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Úc Châu mừng lễ bổn mạng

Sáng thứ Bảy ngày 03/08/2019, hội ân nhân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Úc Châu mừng lễ thánh An phong sô, bổn mạng của hội, tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, tại thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria.

Chủ tế thánh lễ là cha GB Hồ Quang Sáng, linh mục triều của Tổng giáo phận Melbourne. Ngài là em trai của cha GB Hồ Quang Lâm (DCCT Việt Nam). Đồng tế có các cha Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại trung tâm Thánh Mẫu và các cha trong cộng đoàn Kew, Melbourne.

Có khoảng 150 thành viên của hội ân nhân tham dự thánh lễ cùng với 6 thầy Việt Nam đang tu học ở Úc châu. Trước khi bước vào thánh lễ, cộng đoàn cùng ôn lại tiểu sử của cha thánh An phong dưới sự chia sẻ của thầy An-tôn Huỳnh Duy Ngọc Huy. Trong bài giảng, cha GB Đặng Nhật Trường mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm đời sống cầu nguyện của thánh An phong. Ngài là mẫu gương cầu nguyện cho các thành viên của hội noi theo.

Thánh nhân để lại những câu nói bất hủ như: “Ai cầu nguyện người ấy chắc chắn được cứu độ.” Ngài có lời khấn riêng không để một giây phút nào trôi qua một cách lãng phí. Cha giảng lễ cũng nhấn mạnh đến công sức của hội ân nhân trong các sứ vụ của nhà Dòng, đặc biệt là trong công cuộc đào tạo các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Nhiều năm qua, bên cạnh lời cầu nguyện, hội còn trợ giúp về mặt tài chánh cho Tỉnh Dòng Việt Nam. Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Giuse Phạm Quang Tuyên – Trưởng hội Ân nhân lên phát biểu đôi lời cảm ơn quý cha, quý nam nữ tu sĩ cùng toàn thể quý vị Ân nhân, ca đoàn Anphong cũng như những ai đã âm thầm lo cho Thánh lễ được diễn ra tốt đẹp.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng chia sẻ tiệc mừng trong hội trường trung tâm. Được biết, hội ân nhân được thành lập vào ngày 16/05/2010 bởi cha Giám tỉnh khi đó là Cha Vinh-sơn Phạm Trung Thành. Hội có sứ mạng nuôi dưỡng lòng sùng kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp và bày tỏ lòng yêu mến đó qua việc trợ giúp các công việc tông đồ của Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam.

Duc Trung Vu, CSsR

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.