Hơn 5.000 tượng Đức Mẹ Fatima thánh du sẽ đến các gia đình khắp Mexico

Tượng Đức Mẹ Fatima thánh du (Lazaro Gutierrez fotografo della archidiocesi di Managua )

Hơn 5.000 tượng Đức Mẹ Fatima thánh du sẽ được rước đến các giáo xứ trên khắp Mexico, theo sáng kiến tông đồ mới nhất của phong trào quốc tế Mater Fátima – Mẹ Fatima.

Sáng kiến sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 này, Lễ trọng Đức Mẹ Hồn xác lên trời. Hàng ngàn tượng Đức Mẹ Fatima được gọi là “Peregrinitas” – những tượng thánh du.

Trong một thông cáo, phong trào Mater Fátima giải thích rằng “Các nhà truyền giáo của Đức Maria tham gia hoạt động tông đồ này đã làm việc kể từ ngày 13 tháng 5, ngày kỷ niệm lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha, để chuẩn bị các pho tượng thánh du nhỏ”.

“Khoảng 40 tượng trong số này sẽ được cha Héctor Ramírez Sanz Cerrada, giám đốc và người sáng lập của phong trào Mater Fátima para el Mundo – Mẹ Fatima cho Thế giới – làm phép trong cuộc tĩnh tâm từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 và sau đó các thành viên của hoạt động tông đồ này sẽ mang các pho tượng đi các nơi”.

Phong trào giải thích rằng mỗi giáo xứ Mexico có thể được tặng ít nhất 10 tượng Đức Mẹ. Từ đó, các tượng này sẽ được rước đến các gia đình muốn tham gia sáng kiến này. Mỗi gia đình, có thể đón rước tượng Đức Mẹ từ ba đến chín ngày, sẽ cầu nguyện lần chuỗi Mân Côi quanh tượng Đức Trinh Nữ mỗi ngày.

Phong trào Mater Fátima cho biết, những tượng này sẽ kèm theo thông tin về những lần hiện ra của Đức Mẹ, một hướng dẫn về cách cầu nguyện Kinh Mân Côi và những chứng tá về những ân huệ nhận được khi cầu nguyện Kinh Mân Côi. (ACIPrensa 10/08/2021)

Hồng Thủy – Vatican News