Kết thúc 4 ngày tĩnh tâm đợt một của các tu sĩ Tỉnh DCCT Việt Nam

Thái Hà (06.11.2015) – Hơn 80 tu sĩ thuộc Tỉnh DCCT Việt Nam đã kết thúc 4 ngày tĩnh tâm năm kéo dài từ ngày 03.11 đến 06.11. Đây là 4 ngày tĩnh tâm đợt một của các tu sĩ Tỉnh DCCT Việt Nam. Đợt tĩnh tâm được tổ chức tại Tu Hội Bác Ái Phú Dòng (Thống Nhất, Đồng Nai). Tạ ơn Chúa và xin mọi người cầu nguyện cho đợt tĩnh tâm thứ hai của 90 tu sĩ Tỉnh DCCT Việt Nam sẽ diễn ra trong 4 ngày tới đây, từ ngày 10.11 đến ngày 14.11

unnamed
Quý cha, quý thầy Tỉnh DCCT Việt Nam tĩnh tâm đợt một tại Tu Hội Bác Ái Phú Dòng, Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.