Kết thúc ba ngày tĩnh tâm Mùa Vọng tại Nhà Thờ Thái Hà

Ba ngày tĩnh tâm Mùa Vọng tại Nhà Thờ Thái Hà, Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra trong các thánh lễ lúc 18 giờ 30 từ Thứ Hai đến Thứ Tư vừa qua (12-14/12/2022).

Ba ngày tĩnh tâm do cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hải Dương, Chính xứ Giáo xứ Phú Tảo, Giáo phận Hải Phòng hướng dẫn.

Chủ đề của ba ngày tĩnh tâm: “Một Thiên Chúa đã dựng lều và luôn đi cùng với Dân Người”. Chủ đề này được gợi hứng từ chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI diễn ra vào năm 2023 là “Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ” như lời Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi.

Ngày thứ nhất, cha Giuse chia sẻ về xác tín việc Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta; nhất là những lúc chúng ta gặp những bất lợi trong đời sống: bị hiểu lầm, bị loại trừ, bị ghét bỏ. Kinh nghiệm này được rút từ câu chuyện về cuộc đời của ông Giuse con ông Giacóp được trình bày trong sách Sáng Thế của Kinh Thánh Cựu Ước (sách Sáng Thế, chương 37-41).

Ngày thứ hai, cha Giuse chia sẻ về xác tín một vị Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta qua kinh nghiệm của một dân tộc, đó chính là Israel. Một vị Thiên Chúa rất cao sang những lại rất gần gũi. Một vị Thiên Chúa nghe thấy nỗi thống khổ của chúng ta, biết chúng ta, nghe chúng ta và dùng cách tay uy lực của Ngài mà giải thoát chúng ta. Đây chính là kinh nghiệm của dân Israel về Thiên Chúa mà sách Xuất Hành trong chương 3 đã nói đến. Khi dân Israel bị bắt làm nô lệ tại Ai Cập, tiếng thống khổ của dân đã thấu đến Đức Chúa và Thiên Chúa đã dùng Môisê mà cứu dân: “Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi khổ đau của chúng. Nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật.” (Xh3,1-tt).

Ngày thứ ba, cha Giuse mời gọi cộng đoàn mời Chúa vào trong gia đình, trong cuộc đời của mình. Một ngôi nhà cần có chủ, một con đường phải có người đi, một thửa vườn phải được chăm sóc. Mừng lễ Chúa Giáng Sinh là đón rước Ngài vào trong tâm hồn, trong gia đình của mình để ngài làm chủ tâm hồn và gia đình. Kinh nghiệm của Abraham đã mời người của Đức Chúa vào trong gia đình của mình. Abraham và Shara vợ ông đã quảng đại tiếp đãi người của Đức Chúa và chính Thiên Chúa đã ban cho hai ông bà một người con là Isaac. Lòng quảng đại của Thiên Chúa vượt quá tấm lòng quảng đại của hai ông bà đối với người của Thiên Chúa.

Đáp lại lời mời gọi của cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà đông đảo bà con giáo dân đi tham dự ba ngày tĩnh tâm. Dù chủ đề tĩnh tâm được triển khai từ Kinh Thánh, như cha giảng nói trước, có thể ‘hơi khô khan’ nhưng bà con vui mừng vì được hiểu Kinh Thánh hơn, nhận ra và xác tính về một vị Thiên Chúa luôn yêu thương và ở với mình trong đời sống hằng ngày.

Sau mỗi ngày tĩnh tâm, quý cha ngồi tòa giải tội, bà con đã hòa giải với Chúa. Như cha giảng Giuse nói, điều ngài vui nhất là sau mỗi bài giảng, chứng kiến anh chị em bước vào tòa giải tội. Đó là dâu chỉ của người nghe Lời Chúa và đưa ra thực hành. Đó là cách dọn máng cỏ tâm hồn để đón chờ Ngôi Hai Thiên Chúa trong ngày đại lễ mừng Ngài giáng sinh sắp tới.

Truyền Thông Thái Hà