Khai mạc tập viện Dòng Chúa Cứu Thế 2020

Lúc 16h ngày 02/7/2020, Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, CSsR chủ sự Thánh Lễ khai mạc Tập Viện 2020-2021. Đồng tế với cha Giám Tỉnh có cha Bề Trên cộng đoàn DCCT Huế cùng quý Cha quý Thầy và anh em Dự Tu. Tập Viện năm nay có 12 Tập Sinh.

Trong bài giảng cha Giám Tỉnh nhắn nhủ các Tập Sinh “hãy dùng thời gian Nhà Tập như cơ hội đặc biệt để tìm kiếm và gặp gỡ Chúa như chị phụ nữ người Samari. Hãy để Chúa chạm đến tâm hồn mình và được biến đổi trở nên con người mới. Hãy để Chúa sai đi và có ích cho thế giới.”

Tập viện Dòng Chúa Cứu Thế kéo dài 12 tháng. Đây là thời gian qua trọng để các tập sinh biện phân ơn gọi của mình để tiếp tục trong ơn gọi tu trì Dòng Chúa Cứu Thế hay chuyển hướng. Sau Tập viện các tập sinh sẽ tuyên khấn lần đầu.

Cầu chúc 12 anh em Tập Sinh luôn có Chúa ở cùng trên hành trình theo Chúa. Bình an.

Phi Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.