Khánh thành ngôi nhà thờ dành cho anh chị em dân tộc Bahnar do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc

Ngôi Nhà thờ Plei Bông

(Gia Lai, Việt Nam): Thánh Lễ Tạ Ơn làm phép ngôi Nhà thờ Plei Bông, thuộc Giáo phận Kontum được diễn ra lúc 10:00 sáng ngày 30 tháng 11 năm 2019.

Chủ sự thánh lễ là Đức Cha A-loi-si-ô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo Phận Kontum. Cùng đồng tế với ngài có Cha Giám Tỉnh Giu-se Nguyễn Ngọc Bích, Tỉnh DCCT Việt Nam và hơn 30 linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em Kinh và anh chị em các làng Bahnar về tham dự. Thánh lễ được sử dụng nhạc cụ Cồng Chiêng và cử hành song ngữ: Kinh và Bahnar.

Được biết Giáo họ Plei Bông được Cha Phao-lô Nguyễn Văn Công và Cha Bar-tô-lô-mê-ô Nguyễn Đình Phước, thuộc DCCT, lúc đó là cha phó Giáo xứ Phú Thọ, chăm sóc từ năm 2005. Sau đó năm 2007, Cộng Đoàn DCCT Mang Yang được thành lập lo cho người Bahnar, và Giáo phận đã giao hẳn cho Cộng Đoàn DCCT Mang phụ trách toàn huyện Mang Yang, thuộc tỉnh Gia Lai. Hiện nay Cha Vinh-sơn Liêm. Nguyễn Trường Chính, DCCT, làm cha quản xứ. Cộng đoàn DCCT Mang Yang hiện nay có 8 thành viên, đang lo cho gần 10,000 tín hữu Bahnar ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Giáo họ Plei Bông hiện có 2,000 tín hữu nằm trên địa bàn 2 xã, chiếm 25% dân số (8,000 người) Bahnar theo Đạo Công Giáo tại vùng này.

Cũng cần biết thêm, Giáo phận Kontum có 350,000 tín hữu Công Giáo (chiếm 15% dân số) trong tổng dân số là 2,1 triệu người. Trong đó, có 80,000 tín hữu kinh và 270,000 tín hữu các sắc tộc như Bahnar, Sê-đăng, Jrai,… Với 170 linh mục coi sóc, trong đó có 90 linh mục triều và 80 linh mục Dòng, trong đó DCCT có 30 linh mục. Giáo phận Kontum trải rộng trên hai tỉnh Gia Lai và Kontum với diện tích 25,110 km2.

Qua bao thăng trầm từ nhà sàn cũ kỹ được làm nhà nguyện khi chỉ mới vài trăm người tin, đến năm 2017 thì bị sập và tín hữu lên đến trên 2000 người. Cha Giu-se Đinh Văn Cao và Cha Vinh sơn Liêm. Nguyễn Trường Chính đã quyết định xây dựng và cũng đã được phép Chính Quyền để xây dựng lại ngôi nhà thờ khang trang như trong thánh lễ khánh thành hôm nay.

Trong bài giảng, Đức Cha chủ tế đã nói lên tầm quan trọng của các ngôi nhà thờ mà đã được đọc trong các bài đọc Thánh lễ, ngài nhắc nhở các tín hữu hãy quý trọng ngôi nhà thờ được xây dựng khang trang này. Đây là nơi Chúa ngự và cũng là nơi đời người tin luôn gắn bó và được nhiều ơn ích đức tin từ lúc mới sinh cho đến lúc lìa đời. Ngài cũng không quên nhắn nhủ các anh chị em Bahnar nơi đây hãy trở nên những ngôi nhà thờ sống động, gương mẫu cho các anh chị em Bahnar đang sống xung quanh.

Cuối thánh lễ, Cha quản xứ Vinh Sơn và Ông Kiơm, đại diện cộng đoàn Bahnar đã cám ơn Đức Cha chủ tế và mọi người tham dự thánh lễ. Cách đặc biệt, dân làng Bahnar đã tặng quà cho Đức Cha chủ tế và Cha Giám Tỉnh là hai buồng chuối thật lớn, cây nhà lá vườn của buôn làng. Hai vị đã cố gắng nhấc bổng nó lên. Đây là hình ảnh đặc biệt mà chưa giờ thấy ở đâu tặng quà như vậy. Nhưng người Bahnar đã tỏ lòng thành tặng quà dân dã đặc biệt có một không hai. Thật kinh ngạc.

Trong lời cám ơn, Ông Kiơm cũng không quên cám ơn mọi thành phần dân Chúa đã góp công góp của xây dựng ngôi nhà thờ này. Ngôi nhà thờ đã được hoàn thành sau 2 năm, được làm toàn bộ bằng gỗ, làm theo kiểu nhà rông của người Bahnar.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho anh em DCCT đang phục vụ nơi vùng truyền giáo Tây nguyên này. Cách đặc biệt là cầu nguyện cho đời sống đức tin của anh chị em Bahnar trong giai đoạn đang hội nhập với xã hội mới, nhất là môi trường các tiến bộ phương tiện kỹ thuật, nhất là truyền thông. Nó đã không ít ảnh hưởng tới đời sống văn hóa Bahnar, và nhất là đời sống đức tin Công Giáo còn non trẻ của người Bahnar nơi đây.

Bart. Nguyen & Truyền thông DCCT Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.