Khi nào Lễ Mình Máu Thánh Chúa?

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Corpus Christi) là lễ buộc ở nhiều nơi, được cử hành vào Thứ Năm hoặc Chúa Nhật sau Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi.

Trong lịch của Giáo hội, có một số ngày lễ buộc, trong đó các tín hữu được mời tham dự Thánh Lễ để cử hành phương diện cụ thể của đức tin Công giáo.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa trong nhiều thế kỷ đã là một lễ buộc. Ban đầu, lễ này được cử hành vào Thứ Năm sau Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, theo yêu cầu của Juliana ở Liege, một phụ nữ sùng đạo ở thế kỷ 13, đã cổ vũ lòng sùng kính này.

Mục đích phía sau lễ này là nhấn mạnh đến mầu nhiệm Thánh Thể và cách Chúa Giêsu hiện diện dưới hình bánh và rượu.

Trong một bài giảng về biểu tượng của việc cử hành lễ vào ngày Thứ Năm, Thánh Gioan Phaolô II giải thích rằng, vào ngày Lễ Trọng Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta trở lại với “Thứ Năm” mà chúng ta gọi là “Ngày Thánh,” ngày Chúa Cứu Thế cử hành Lễ Vượt Qua cuối cùng của Ngài với các môn đệ: Bữa Tiệc Ly hoàn thành bữa tiệc Vượt Qua của người Do Thái và khai mạc nghi thức Thánh Thể.

Vì lý do này, trong nhiều thế kỷ, Giáo hội đã chọn Thứ Năm làm Lễ Mình Máu Thánh Chúa để thờ lạy, chiêm niệm và tôn vinh. Vào ngày lễ này, Dân Chúa đến gần với kho tàng quý giá nhất mà Chúa Kitô để lại, Bí tích về sự Hiện Diện của chính Ngài, họ ca ngợi, cử hành và rước Thánh Thể qua các con đường trong khu vực của chúng ta.

Cuối cùng, nó đã trở thành một lễ buộc, có nghĩa là người Công giáo phải ngừng làm việc để tham dự Thánh Lễ.

Thế kỷ 20, điều này ngày càng trở nên khó khăn ở những quốc gia không tồn tại nền văn hóa Công giáo vượt trội, vì yêu cầu của công việc khiến hầu hết mọi người không thể tham dự Thánh Lễ.

Do đó, ở nhiều nơi, lễ này được dời sang Chúa Nhật sau Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi để tạo điều kiện cho tín hữu tham dự Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa.

Bất kể được cử hành vào thời điểm nào, lễ này cũng tôn vinh tặng phẩm cao cả là Bí tích Thánh Thể và cách Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa chúng ta cho đến tận thế.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)