Khoá hội thảo dành cho 80 giám mục mới được bổ nhiệm ở các vùng truyền giáo

Từ ngày 05 đến 17/9/2022, Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc tổ chức khoá hội thảo dành cho 80 giám mục thuộc Bộ Truyền giáo, vừa được bổ nhiệm cho các giáo phận ở các vùng truyền giáo.

Khoá hội thảo đầu tiên được tổ chức vào năm 1994, nhằm giúp các giám mục mới được bổ nhiệm tại các quốc gia thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, suy tư và đào sâu về cuộc sống và thừa tác vụ giám mục, đối thoại và cầu nguyện. Các thuyết trình viên của khoá học là các hồng y và giám mục của Giáo triều Roma.

Khoá hội thảo lần này được tổ chức tại trường Thánh Phaolô Tông đồ ở Roma dành cho các  giám mục ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương. Thứ Hai ngày 05/9 Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc sẽ chủ sự Thánh lễ khai mạc.

Chương trình hội thảo được chia thành 8 chủ đề cơ bản, mỗi chủ đề được đào sâu bằng những bài thuyết trình khác nhau: Chủ đề thứ nhất: “Tương quan của giám mục giáo phận với Bộ Truyền giáo”, với hai bài thuyết trình: ‘Sự phục vụ của Bộ Truyền giáo đối với các Giáo hội địa phương’, và ‘Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Cơ cấu, thẩm quyền và hoạt động’. Chủ đề thứ hai: “Giáo triều Roma”; ở chủ đề này, các giám mục sẽ được tìm hiểu thêm về ‘Cải cách Giáo triều Roma’, và ‘Toà Thánh và các tương quan với chính các quốc gia, với một vài chỉ dẫn về quan hệ với chính quyền địa phương’. Chủ đề thứ ba: “Truyền giáo”; chủ đề này sẽ được trình bày trong hai ngày, đề cập đến hoạt động loan truyền đức tin, sử dụng các phương tiện truyền thông, đối thoại đại kết và liên tôn, các viện giáo dục, phục vụ bác ái và Giám mục đoàn. Chủ đề thứ tư: “Phụng vụ”, chủ đề này sẽ được trình bày cho các giám mục trong ngày 10.

Hai chủ đề tiếp theo tập trung vào “Giáo sĩ”, “Cơ cấu của Giáo phận”. Hai chủ đề cuối cùng sẽ liên quan đến “Chủng viện, Đời sống Thánh hiến và Giáo dân”, và “Các Giáo lý viên trong các lãnh thổ truyền giáo”.

Ngoài các buổi học hỏi, các giám mục còn có những giây phút cầu nguyện, tĩnh tâm, Thánh lễ và tiếp kiến với Đức Thánh Cha.

Ngọc Yến – Vatican News