Kỉ niệm 25 năm khấn Dòng của cha Phó bề trên Tu viện DCCT Hà Nội

Thái Hà (05/01/2016) – Thánh lễ đồng tế vào lúc 18h30 tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà mừng kính Thánh Giám mục Tu sĩ DCC John Neumann.

Cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó bề trên Tu viện DCCT Hà Nội chủ tế thánh lễ. Đây cũng là thánh lễ kỷ niệm kim khánh khấn Dòng (25 năm) của ngài.

Ngoài kim khánh khấn Dòng của cha Phó bề trên Giuse, còn có ngày kỷ niệm khấn dòng của một số cha diện diện dâng thánh lễ đồng tế hôm nay:

– 41 năm của Cha Bề Trên CĐ DCCT Hà Nội Giuse Trịnh Ngọc Hiên.

– 38 năm của Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, nguyên Giám tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam .

– 22 năm của Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện thuộc CĐ DCCT Sài Gòn và Cha Gioan Nguyễn Ngọ c Nam Phong thuộc CĐ DCCT Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.