Ký kết hợp tác mới về chống tham nhũng tại Vatican

Hôm 18/9, Phòng Báo chí Tòa Thánh Đưa tin: Cha Juan Antonio Guerrero, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tòa Thánh và tiến sĩ Alessandro Cassinis Righini, Tổng kiểm toán viên đã ký một biên bản mới về cuộc chiến chống tham nhũng.

Phòng Báo chí Tòa Thánh khẳng định: “Hai Cơ quan của Tòa Thánh sẽ cộng tác chặt chẽ hơn nữa trong việc xác định những nguy cơ tham nhũng và thực hiện hiệu quả các quy tắc về tính minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh các hợp đồng công của Tòa Thánh và của Quốc gia Thành Vatican gần đây đã được phê duyệt”.

Nhận xét về biên bản ký kết, ông Alessandro Cassinis Righini nói: “Đây là một hành động cụ thể cho thấy ý muốn của Tòa Thánh trong việc ngăn ngừa và chống hiện tượng tham nhũng bên trong và bên ngoài Quốc gia Thành Vatican, điều đã đem lại những kết quả quan trọng trong những tháng vừa qua”.

Cha Guerrero nhấn mạnh: “Cuộc chiến chống tham nhũng, ngoài việc thể hiện một bổn phận đạo đức và một hành động công lý, còn cho phép chống lãng phí trong thời điểm khó khăn hiện nay. Khó khăn đặc biệt ảnh hưởng đến những người nghèo khổ nhất như Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc đến”.

Tháng 6 vừa qua, luật về đấu thầu và hợp đồng đã được Đức Thánh Cha thông qua, nhắm đạt tới một sự quản trị hữu hiệu hơn các tài nguyên của Tòa Thánh và tránh sự phí phạm cũng như tránh tham nhũng. Luật đấu thầu gồm 86 điều khoản về sự minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh liên quan đến các hợp đồng công của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican. Còn Luật thứ hai có 12 điều khoản về việc bảo vệ quyền tài phán của Tòa Thánh trong những trường hợp tranh chấp, kiện tụng.

Vào tháng 01/2019, Đức Thánh Cha đã phê duyệt Quy chế mới của Văn phòng Tổng Kiểm toán. Quy chế tăng cường chức năng cho Văn phòng Tổng Kiểm toán, trở thành cơ quan chống tham nhũng.