Kỷ niệm 87 năm thành lập Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội

Thái Hà (06.05.2016) – Ngày mai 07.05.2016, Cộng đoàn DCCT Thái Hà sẽ kỷ niệm đúng 87 năm được thành lập (07.05.1929 – 07.05.20160)
 
Mời quý vị và các bạn đến tham dự thánh lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ lúc 10 giờ 00 vào ngày mai, thứ Bảy đầu tháng để hợp cùng với các tu sĩ trong Cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách riêng cho các ngài.
 
Gửi tới quý vị và các bạn vài mốc lịch sử từ ngày thành lập Tu viện tới nay

666b4a62-d457-4825-b048-187d1c97dd88

3eb78a58-8575-4bfa-8dc7-247ef6480340 (1)

Truyền Thông Thái Hà thực hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.