Lần thứ hai, Thượng viện Hoa Kỳ bác bỏ dự luật phá thai bừa bãi của Hạ viện

Dự luật trên đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua ngày 24 tháng 9, 2021, với số phiếu 218-211 nhưng đã bị Thượng viện bác bỏ lần đầu hồi tháng 3 năm nay với số phiếu 46-48. Theo National Right to LifeNews

Theo tin CWN, ngày 11 tháng 5, 2022, dự luật Women’s Health Protection Act of 2022 [Đạo luật Bảo vệ Sức khỏe Phụ nữ năm 2022] (S.4132) đã bị đánh bại tại Thượng viện Hoa Kỳ với tỷ lệ 49-51, trong khi cần tới 60 phiếu mới được thông qua.

Nếu dự luật này được Thượng viện thông qua, nó sẽ chính thức biến phá thai thành luật và chính sách liên bang và sẽ bác bỏ mọi luật lệ tiểu bang hiện hành.

Dịp đó, Carol Tobias, chủ tịch National Right to Life (Quyền Sống Toàn quốc) cho rằng, “Luật có ảnh hưởng sâu rộng này chà đạp ý muốn của nhân dân Hoa Kỳ và đe dọa đời sống của phụ nữ và trẻ chưa sinh”. Bà nói rằng, “cái gọi là ‘Women’s Health Protection Act’ nên được gọi là ‘đạo luật phá thai không hạn chế cho tới lúc sinh’. Nó sẽ đưa ra nhiều thay đổi triệt để, bao gồm việc nới rộng việc người nập thuế tài trợ việc phá thai, và loại bỏ các đòi hỏi phải cung cấp cho người đàn bà thông tin về việc phát triển của đứa con chưa sinh của mình để bà có thể có quyết định sáng suốt”.

Tobias nói tiếp, “luật này cho thấy Đảng Dân Chủ cứng ngắc và bất khoan dung ra sao về việc phá thai”. Trong số các điều khoản bảo vệ mà dự luật này muốn phá bỏ, ta thấy:

• Hầu như mọi hạn chế Liên Bang về việc người nộp thuế tài trợ phá thai;

• Các luật bảo vệ lương tâm cho phép các chuyên gia y tế không buộc phải cung cấp dịch vụ phá thai;

• Các đòi hỏi phải cung cấp cho các phụ nữ kiếm cách phá thai các thông tin chuyên biệt liên quan tới đứa con chưa sinh của họ;

• Luật buộc phải có thời gian suy nghĩ (chờ đợi);

• Luật đòi phải có sự đồng ý của cha mẹ hay thông báo cho cha mẹ đối với vị thành niên tìm cách phá thai;

• Luật hạn chế việc thực hiện phá thai phải do các y sĩ có giấy phép;

• Các ngăn cấm phá thai có chọn lựa sau 20 tuần khi đứa con chưa sinh biết cảm thấy đau đớn;

• Các đòi hỏi phải cung cấp cho phụ nữ thông tin hay các phương thức thay thế phá thai;

• Các ngăn cấm phá thai để chọn phái tính, và các vụ phá thai dựa trên chẩn đoán khuyết tật, trong đó có hội chứng Down.

Jennifer Popik, J.D., giám đốc Luật Lệ Liên Bang của National Right to Life, nói rằng “luật lệ này sẽ dẹp bỏ gần như mọi luật lệ bảo vệ hiện hành của các tiểu bang. Ngoài ra, nó cũng ngăn cấm các tiểu bang thông qua các đạo luật bảo vệ mới trong tương lai, dù là các luật lệ được Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho là được phép theo hiến pháp”.

Popik nói tiếp, “với dự luật này, phá thai chọn lựa sẽ trở thành thủ tục phải được làm cho dễ dàng, không bao giờ được trì hoãn, ngăn cản dù ở mức độ nhỏ nhặt nhất”.

Lần này, Thượng viện bác bỏ với tỷ số 49-51. Nhân dịp này, Đức Tổng Giám Mục William Lori of Baltimore, chủ tịch Ủy Ban Các Sinh Hoạt Phò Sinh của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã ra một tuyên bố với nội dung như sau:

Hôm nay, Thượng viện Hoa Kỳ đã thất bại trong việc thúc đẩy Đạo luật Bảo vệ Sức khỏe Phụ nữ, S. 4132. Dự luật này sẽ áp đặt việc phá thai theo yêu cầu trên toàn quốc ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ thông qua luật liên bang và sẽ loại bỏ các luật bảo vệ sự sống ở mọi bình diện chính phủ – – bao gồm việc thông báo cho cha mẹ đối với trẻ em gái vị thành niên, sự đồng ý có hiểu biết và các biện pháp bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn nơi các cơ sở phá thai. S. 4132 cũng buộc mọi người Hoa Kỳ ủng hộ việc phá thai trong nước và ở nước ngoài bằng tiền thuế của họ và cũng có khả năng buộc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các chuyên gia thực hiện, hỗ trợ và / hoặc giới thiệu việc phá thai chống lại niềm tin sâu sắc của họ, cũng như buộc người sử dụng lao động và công ty bảo hiểm phải bảo hiểm hoặc trả tiền cho việc phá thai.

Đức Tổng Giám Mục William E. Lori của Baltimore, chủ tịch Ủy ban các hoạt động phò sinh của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ và Đức Hồng Y Timothy M. Dolan ở New York, chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo, đã đưa ra tuyên bố sau:

“‘Đạo luật bảo vệ sức khỏe phụ nữ ’(S. 4132) là một biện pháp hoàn toàn bất công và cực đoan sẽ áp đặt phá thai theo yêu cầu trên toàn quốc ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ thông qua luật liên bang. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc bỏ phiếu của Thượng viện để thông qua dự luật này đã thất bại lần thứ hai trong vòng chưa đầy ba tháng. Dự luật này nhấn mạnh rằng phá thai tự chọn, bao gồm cả phá thai tự chọn cho thai kỳ cuối cùng, là ‘quyền con người’ và ‘chăm sóc sức khỏe phụ nữ’ – điều cần được quảng bá, tài trợ và tôn vinh. S. 4132 cực đoan hơn nhiều so với Roe v. Wade. Nó sẽ làm mất hiệu lực của các luật được ủng hộ rộng rãi nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em chưa sinh khỏi ngành kỹ nghệ phá thai vô đạo đức, sẽ buộc tất cả người Mỹ ủng hộ việc phá thai ở đây và ở nước ngoài bằng tiền thuế của họ, và tìm cách buộc các bệnh viện tôn giáo và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thực hiện phá thai trái với niềm tin của họ.

“Hơn 60 triệu trẻ em chưa sinh đã mất mạng vì phá thai, và vô số phụ nữ phải chịu những tổn thương về thể chất và tinh thần khi phá thai. Dự luật cấp tiến này sẽ thêm hàng triệu trẻ em nữa vào con số bi thảm đó. Là một quốc gia được xây dựng dựa trên sự công nhận rằng mỗi con người đều được Tạo hóa ban tặng cho những quyền bất khả xâm phạm đối với sự sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc, chúng tôi khẩn cầu Quốc hội ngừng thúc đẩy việc phá thai như một giải pháp cho nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái, và thay vào đó, áp dụng chính sách công hoàn toàn tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các quyền này cũng như nhu cầu của cả bà mẹ lẫn đứa trẻ. ”

Vũ Văn An

Vietcatholic.net