Lãnh xứ vụ linh mục, Phó tế và tuyên khấn lần đầu, vĩnh viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế

Ngày 02.07.2019 tới đây, tại Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn (38 Kỳ Đồng, Quận 3) sẽ diễn ra thánh lễ tuyên khấn lần đầu của 14 Khấn Sinh và tuyên khấn Vĩnh Viễn của 8 thầy Dòng Chúa Cứu Thế.

Ngày hôm sau, 03.07.2019, cũng tại Kỳ Đồng, Đức cha Stephanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ sẽ truyền chức Phó Tế cho 5 thầy Học viện và truyền chức linh mục cho 8 thầy Phó tế.

Xin cộng đoàn hiệp ý cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho các khấn sinh và các ứng sinh linh mục, phó tế trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.