Lễ giỗ lần thứ 14 của cha Giuse Vũ Ngọc Bích, C.Ss.R

Thái Hà (08/06/2018) hôm qua lúc 18g30 cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ tế thánh lễ giỗ lần thứ 14 của cha Giuse Vũ Ngọc Bích, tại Đền Đức Mẹ hằng Cứu Giúp, Giáo xứ Thái Hà.

Thánh lễ đồng tế có sự hiện của quý cha trong nhà dòng, Giảng lễ cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, cùng các tín hữu trong giáo xứ hiệp dâng thánh lễ.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.