Lễ kính thánh Anphongsô tại nhà thờ Thái Hà

Quý tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Tu viện Hà Nội và bà con Giáo xứ Thái Hà đã có ba ngày dành để cầu nguyện, học hỏi và cử hành thánh lễ kính Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế cũng là bổn mạng của Giáo xứ.

Bắt đầu từ ngày Thứ Sáu, 29.07, đến sáng Thứ Bảy, 30.07, cách riêng là trọn ngày Thứ Hai, 01.08 – chính ngày lễ kính Thánh Anphongsô.

Ngày Thứ Hai, 01.08, ban sáng, lúc 08 giờ 30, đã có buổi hội thảo dành cho Ban mục vụ Giáo xứ; trưởng phó các Giáo khu, các hội đoàn, các ca đoàn. Buổi hội thảo xoay quanh việc điều hành các cộng đoàn nhắm phát triển và mang lại lợi ích cho mọi người.

Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã điều hành buổi hội thảo, ngài mời gọi quý ông bà đang phụ trách việc hướng dẫn các cộng đoàn thảo luận với nhau hai câu hỏi (1): Điều kiện nào để Giáo khu, hội đoàn phát triển (2): Người đứng đầu Giáo khu, hội đoàn cần có yếu tố nào để Giáo khu và hội đoàn phát triển.

Sau buổi hội thảo là Thánh lễ dành cho Ban mục vụ Giáo xứ; trưởng phó các Giáo khu, các hội đoàn, các ca đoàn.

Cùng ngày, ban chiều, lúc 18 giờ 30, Thánh lễ đồng tế trọng thể kính Thánh Anphongsô. Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện cũng là chánh xứ Giáo xứ Thái Hà chủ tế.

Dâng thánh lễ ngoài quý cha trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội còn có cha xứ Giáo xứ Hàm Long, Giáo xứ Giảng Võ, Giáo xứ Giang Xá và cha Bề trên Dòng Phanxicô tại Hà Nội, đại diện quý sơ Dòng Phaolô Hà Nội, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Dòng Mân Côi và Nữ Vương Truyền Giáo cũng như các hội đoàn, các ca đoàn và bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ Thái Hà.

Chia sẻ trong thánh lễ, cha Gioan Nguyễn Đức Phú mời gọi chiêm ngắm lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ nơi cha Thánh Anphongsô, qua ơn gọi linh mục và nhất là qua việc ngài lập Dòng Chúa Cứu Thế.

Thánh Anphongsô sinh năm 1696 và mất năm 1787. Ngài lập Dòng Chúa Cứu Thế vào năm 1732 với mục đích rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo và người bị bỏ rơi hơn cả. Năm 1950, ngài được Đức Giáo Hoàng Piô XII phong ngài làm tiến sĩ Hội Thánh và đặt làm bổn rmạng các cha giải tội và các nhà thần học luân lý.

Truyền Thông Thái Hà