Lễ tấn phong Giám mục Vĩnh Long: đây là “giáo phận cần thúc đẩy việc truyền giáo”

3

Nguồn tin và ảnh: Truyền thông Giáo phận Vĩnh Long

Thái Hà (11.12.2015) – Sau hơn hai năm trống tòa, giáo phận Vĩnh Long hiện đã có Tân Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai.

Thánh lễ phong chức giám mục cho ngài diễn ra sáng hôm nay 11/12 tại nhà thờ Chính tòa của giáo phận. Theo ban tổ chức, đã có gần 15 ngàn người tham dự.

Với khẩu hiệu “Hãy ra khơi và thả lưới” (Luca 5, 4), vị Tân Giám mục Vĩnh Long cho biết, chức vụ Giám mục là một sứ mạng rất nặng nề và khó khăn bởi “còn rất nhiều người chưa biết đến Chúa và chưa biết đến Tin mừng trong giáo phận.”

Vì thế, ngài nói “Giáo phận Vĩnh Long là một Giáo phận cần thúc đẩy việc truyền giáo.”

2

Chủ tế và cũng là chủ phong trong Thánh Lễ phong chức là Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn. Hiện diện và đồng tế với ngài có 29 giám mục, 3 viện phụ, 320 linh mục trong và ngoài giáo phận Vĩnh Long.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện vị Đại diện của Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli và các vị chức sắc thuộc tôn giáo bạn.

Trước nghi thức truyền chức, vị giám mục Chủ phong nhấn mạnh “sứ mạng quan trọng nhất của Giám mục là rao giảng Tin Mừng, rao giảng Lời Chúa”.

Và với ơn Chúa “các giám mục cần làm thế nào để loan báo Tin mừng tận cùng thế giới, đi vào mọi ngõ ngách của cuộc đời.”

Sau lời huấn dụ. Vị Giám Mục chủ phong tiến hành nghi thức chuyền trức với lời nguyện truyền chức. Kế đến là các nghi thức xức dầu, trao sách Phúc Âm, trao Nhẫn Giám Mục, đội mũ Mitra và trao gậy mục tử. Đức Tổng Phaolô cũng trao ngai tòa giám mục Vĩnh Long cho Đức Tân Tổng Giám Mục Phêrô.

“Vĩnh Long là Giáo phận cần thúc đẩy việc truyền giáo”
Chia sẻ với cộng đoàn tham dự thánh lễ, vị Tân Giám mục Vĩng Long nói chức vụ Giám mục là một sứ mạng rất nặng nề và khó khăn.

Ngài cho biết lý do, “Giáo phận Vĩnh Long là một Giáo phận cần thúc đẩy việc truyền giáo, vì trong Giáo phận có rất nhiều tôn giáo khác, người Khơ Me hiện diện, còn rất nhiều người chưa biết đến Chúa và dĩ nhiên chưa biết đến Tin mừng.”

Đồng thời, “còn rất nhiều vùng sâu và xa ở đồng bằng sông Cửu long không có một dấu vết gì về Kitô giáo, không hề nghe được chữ Giêsu Kitô.”

Vì thế “cần có sự hy sinh, thức đêm thức ngày… cần ra chỗ nước sâu tuy là đi vào sự nguy hiểm nhưng là nơi có nhiều cá để đánh bắt. Và nhờ thế mới mong được kết quả … hầu như rách cả lưới”

Ngài phó thác sứ mạng này dưới sự “dìu dắt của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ hướng dẫn con thuyền Giáo phận thu được nhiều cá và cập bến bình an.”

4

VinhLong-TanPhong-13

VinhLong-TanPhong-17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.