Lễ thánh Giêrađô thứ năm đầu tháng 01.2021

Như thường lệ, đến hẹn lại lên cứ vào mỗi thứ Năm đầu tháng, mọi người từ khắp nơi xa gần đều hướng đến ngôi đền mang tên Thánh Giê-ra-đô để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu bình an cho mọi người.

Thứ năm đầu tháng 1 này cũng là thứ năm đầu năm dương lịch 2021, mọi người hiệp dâng thánh lễ không chỉ cầu nguyện cho mình mà còn cầu bình an cho thế giới, cho quê hương đất nước và cho mỗi gia đình kitô hữu. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay có cha bề trên chánh xứ Thái Hà Giuse Trịnh Ngọc Hiên, quý cha trong cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, đông đảo anh chị em trong ngoài Gx Thái Hà, nhiều chị em mang thai và trẻ em sơ sinh.

Với lòng yêu mến Thánh Giê-ra-đô cách đặc biệt, nhiều người ở xa không thể đến ngôi đền để tham dự thánh lễ được đã gửi ý khấn xin quý cha và mọi người cầu nguyện qua giờ hành hương và thánh lễ.

Trước thánh lễ mọi người tham dự giờ hành hương kính Thánh Giê-ra-đô thật sốt sắng. Thầy Fx Trần Văn Bắc đã giúp cộng đoàn hiểu thêm về gương sáng của Thánh Giê-ra-đô trong việc yêu mến ơn gọi. Mặc dầu sống trong vài trò là một tu sĩ không chức linh mục, nhưng Thánh Giê-ra-đô luôn yêu mến ơn gọi thánh hiến bằng nhiều phương cách khác nhau, bằng việc sống hết mình với sứ vụ Chúa trao phó trong hội dòng, bằng việc nâng đỡ và cổ võ ơn gọi thánh hiến. Thánh Giê-ra-đô đã nâng đỡ nhiều người vượt qua những khó khăn về vật chất và tinh thần để tiến tới trong bậc sống thánh hiến.

Trong bài giảng lễ, cha bề trên đã nhấn mạnh về khía cạnh đạo đức của Thánh Giê-ra-đô. Nhờ đời sống đạo đức thánh thiện của mình mà Thánh Giê-ra-đô luôn toát lên hương thơm tốt lành của một tu sĩ gương mẫu. Với bậc sống là một tu sĩ, Thánh Giê-ra-đô luôn tỏ ra là một người khiêm nhường trong lời nói cũng như việc làm.

Thánh Giê-ra-đô luôn tận hiến cuộc đời mình cho sứ vụ tông đồ bằng hết cả tâm hồn, trí khôn và sức lực của mình. Thánh Giê-ra-đô đã linh hướng cho nhiều dòng nữ. Bằng đời sống đạo đức, qua việc tư vấn và đồng hành thiêng liêng, Thánh Giê-ra-đô thấy được tận sâu thẳm các linh hồn những khó khăn, để thánh nhân có những định hướng cụ thể giúp mọi người nhận ra ơn gọi của mình.

Những người gặp khó khăn về vật chất như là rào cản đến với ơn gọi tu sĩ, Thánh Giê-ra-đô đã tìm cách giúp họ một khoản tiền nhất định như của hồi môn để họ có điều kiện tiến tới trong bậc sống tu sĩ. Thánh Giê-ra-đô luôn thấy được những nhu cầu cụ thể và thiết thực của con người để ngài tìm ra những phương thế cụ thể hữu hiệu giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Không một ai đến với Thánh Giê-ra-đô mà không tìm được niềm an ủi và sự bình an đích thực.Có thể nói Thánh Giê-ra-đô trở nên một kiểu mẫu ơn gọi tu sĩ không chức linh mục về đời sống đạo đức thánh thiện cho mọi người bắt chước noi theo. Hy vọng rằng mỗi người chúng ta cũng biết bắt chước đời sống thánh thiện của Thánh Giê-ra-đô mà vuông tròn sứ mạng Chúa trao phó, đồng thời mỗi người cũng ý thức mạnh mẽ về việc cổ võ ơn gọi tu sĩ trong Hội Thánh, để có thêm nhiều tay thợ gặt lành nghề phục vụ trên cánh đồng truyền giáo.