Lễ tuyên hứa và trao khăn Huynh trưởng và Dự trưởng cho các anh chị giáo lý viên của Giáo xứ Thái Hà

Thái Hà (22.11.2015) Chúa nhật, lúc 16g00 Cha Giuse Trinh Ngọc Hiên – Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã chủ tế thánh lễ mừng Chúa Kitô là Vua vũ trụ và trao khăn Huynh trưởng và Dự trưởng cho các anh chị giáo lý viên.

Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ của Xứ đoàn, vì có 50 anh chị Huynh trưởng và Dự trưởng sẽ bước lên tuyên hứa trở thành Huynh trưởng của Giáo xứ Thái Hà.

Đồng tế với Cha Bề trên Giuse Trinh Ngọc Hiên, Cha Giuse Đỗ Đình Tư – Tuyên úy Xứ đoàn TNTT Phêrô-Phaolô chia sẻ Lời Chúa, quý Cha trong nhà dòng, cùng quý phụ huynh của các anh chị tân Huynh trưởng và Dự trưởng.

Cha Giuse chia sẻ: Các anh chị Huynh trưởng và Dự trưởng hôm nay sẽ lãnh nhận sứ vụ mới, là những người tiếp bước Chúa Giêsu trở thành người phục vụ. Chúng ta được mời gọi noi gương theo Chúa Giêsu phải phục vụ, Chúa Giêsu nói “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10, 35-45).

Sau bài giảng, các anh chị Huynh trưởng bước lên tuyên hứa với Xứ đoàn sẽ dấn thân phụng sự Chúa trong Giáo hội ngang qua việc dạy giáo lý cho các em.

Xin chúc mừng các anh chị tân Huynh trưởng và Dự trưởng. Chúc các anh chị luôn trung tín, nhiệt thành, hăng hái phục vụ Chúa và các em thiếu nhi. Xin Chúa chúc lành và luôn gìn giữ các anh chị trong sứ vụ mới mà Chúa trao phó.

Truyền Thông Thái Hà


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.