Linh mục Canada tình nguyện ở tù để tiếp tục chăm sóc mục vụ cho tù nhân

Khi hệ thống nhà tù liên bang của Canada cấm các cuộc viếng thăm để ngăn ngừa việc lây nhiễm virus corona, một linh mục Canada đã tình nguyện vào tù ở để tiếp tục chăm sóc mục vụ cho các tù nhân, chứ không để họ đơn độc, không được chăm sóc về phần thiêng liêng.

Đức cha Gary Gordon của Victoria, bang Bristish Columbia chia sẻ: “Linh mục đó đến nhà tù và ở lại đó suốt 24/7. Khi một giám mục nghe điều đó từ một linh mục, thì sẽ nói ngay: ‘ok, đây mới là đúng ý nghĩa của ơn gọi này. Đây là ơn gọi – hãy hết mình vì nó’. Nó thật sự rất đẹp.”

Khi việc lây nhiễm Covid-19 bắt đầu xuất hiện trong các nhà tù, việc chăm sóc thiêng liêng cho các tù nhân đã bị giảm bớt trong bối cảnh những lo lắng ngày càng tăng về những nguy hiểm mà các tù nhân và nhân viên nhà tù phải đối mặt.

Đức cha Gordon, đại diện Hội đồng Giám mục Công giáo Canada về mục vụ nhà tù, cho biết linh mục tình nguyện ở tù với các tù nhân là người từ lâu đã hết sức dấn thân sâu trong hoạt động mục vụ nhà tù. Vì lý do riêng tư, tên hoặc địa điểm của linh mục sẽ không được tiết lộ.

Là người liên lạc chính thức của Hội đồng giám mục Canada với cơ quan của chính phủ liên bang Canada chịu trách nhiệm về các nhà tù và phục hồi các tù nhân, Đức cha Gordon hy vọng thuyết phục các viên chức liên bang không cấm hoàn toàn các cuộc thăm viếng của các tuyên úy nhà tù. Đức cha Gordon nói: “Nếu ai đó bệnh nặng thì linh mục nên được cho phép đến xức dầu và ban ‘của ăn đàng’ cho họ.”

Tình hình ở các nhà tù có thể rất nguy hiểm và sự lây nhiễm ở những nơi này cũng giống như tại các nhà hưu dưỡng hay trên các con tàu du lịch. Nếu một người bị nhiễm thì nhiều người sẽ bị lây nhiễm. Ngay cả khi nhiều nhà tù trả tự do sớm cho các tù nhân sắp mãn hạn tù để giảm số lượng tù nhân, thì nhiều người còn ở trong tù và cần được an ủi bởi những người thi hành sứ vụ mục vụ.

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.