Linh mục là “Chúa Kitô khác”

Đối diện với các môn đồ mà Chúa luôn yêu thương bằng cả trái tim; trong bầu khí lắng đọng tình thân nghĩa thiết với các môn đồ trước lễ vượt qua, Chúa biết ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Chúa, biết Chúa Cha đã giao phó việc cứu độ nhân loại cho mình, và biết đây là thời khắc phải bỏ thế gian, mà về cùng Chúa Cha.

Chúa đã diễn tả tất cả ý nghĩa ấy bằng hành động rửa chân cho các môn đồ.

Là “Chúa Kitô khác”. Xin cho các linh mục đừng quá “khác”Chúa, mà biết uốn mình trở nên giống Chúa, biết hy sinh hiến dâng đời mình để yêu thương và phục vụ từng người cho đến cùng, với trái tim của Chúa, trong tư thế hạ mình của người tôi tớ phục vụ như Chúa, để quản trị dân Chúa, để cử hành thánh lễ sống động trong từng giây phút của cuộc đời linh mục, như tấm bánh được Chúa bẻ ra nuôi dưỡng đoàn chiên mà Chúa đã giao phó.

Xin giúp các linh mục hằng luôn kết hiệp với Chúa trong lời cầu nguyện, để hằng ngày, các ngài nhận ra mình là gì, thuộc về ai và phải trở nên như thế nào?; được giao phó cho công việc gì và phải trả lẽ mọi sự với ai về tất cả bổn phận và trách nhiệm được giao?

Xin thắp lên trong lòng từng linh mục ngọn lửa mến của Thánh Thần, để các ngài nếm cảm sự bổ dưỡng cần thiết của bí tích Thánh Thể, là sự hiện diện thường hằng của Chúa, là kỷ vật cao quý, lương thực thần linh, để nuôi dưỡng mình và đoàn chiên, vì không có Thánh Thể thì không có chức linh mục và không có chức linh mục cũng không có Thánh Thể.

Xin cho các linh mục biết khiêm tốn, ý thức mình mỏng dòn như chiếc bình sành dễ vỡ, nhưng lại chứa đựng kho tàng ơn thiêng, biết yêu thương và tôn trọng nhau theo tinh thần của Chúa, để hình ảnh Chúa là Đầu, được thể hiện trong sự hiệp nhất gắn bó như một Thân Thể giữa họ với nhau. Amen

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.