Linh mục người H’mong đầu tiên: Giuse Má A Cả

Theo Vatican News, ngày 13/10/2021 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa, đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 11 phó tế, tại Nhà thờ Chính toà Sơn Lộc, trong đó có linh mục đầu tiên người H’mong, đó là cha Giuse Má A Cả.

Cha Giuse Cả xuất thân từ giáo xứ Hầu Thào, thuộc tỉnh Lào Cai. Cha sinh năm 1983, trong một gia đình H’mong có 11 người con. Thầy Cả gia nhập Đại chủng viện thánh Giuse ở Hà Nội năm 2011. Ngày 18/2/2020, thầy lãnh sứ vụ Phó tế.

Sau khi lãnh sứ vụ Phó thế cha tâm sự: “Ưu tiên của tôi là loan báo Tin mừng cho những dân làng bản địa, giáo dục con cái họ và giúp đỡ họ bảo tồn các truyền thống văn hóa và ngôn ngữ của họ”.

Chúc mừng cha mới và cộng đoàn anh chị em H’Mong. Hiệp ý tạ ơn và cầu nguyện cho những thao thức của cha được thành sự.

Ảnh: Vatican News