Linh mục Tân Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Hà Nội chính thức nhận sứ vụ

Sáng thứ Bảy ngày 09/3/2019, tại nhà nguyện Fatima trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, cha Tân Tổng Đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng đã tuyên xưng đức tin, theo quy định của Giáo luật điều 833.

Hiện diện trong Nhà nguyện có Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên, Đức cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh, quý cha trong Tòa Tổng Giám mục và một số cha xứ. Sau khi cha Chưởng Ấn Alphongso Phạm Hùng tuyên bố sắc lệnh bổ nhiệm của Đức TGM Giuse ký ngày 06/3/2019, cha Tân Tổng Đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng đã tiến lên trước bàn thờ và trước mặt Đức TGM Giuse để tuyên xưng Đức tin và tuyên thệ trung thành.

Với việc tuyên xưng đức tin này, cha Tổng Đại diện An-tôn chính thức được thi hành sứ vụ của mình trong Tổng Giáo phận Hà Nội, với tất cả những gì đã được quy định trong Giáo luật hiện hành.

Được biết, trong kỳ tĩnh tâm linh mục đoàn ngày 05/3/2019, Đức TGM Giuse đã đưa ra tiêu chí để linh mục đoàn bầu ra một linh mục có thể làm Tổng Đại diện. Cha Antôn Nguyễn Văn Thắng đã được tuyển chọn và được Đức TGM Giuse bổ nhiệm làm Tổng Đại diện cho Tổng Giáo phận Hà Nội.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.