LIVE: Thánh lễ Truyền Chức Phó Tế và Linh Mục Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC

Vào lúc 8 giờ 30, Ngày 01 Tháng 07 Năm 2017

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài GòThánh lễ Truyền Chức Phó Tế và Linh Mục Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.