Lời nguyện trước Thánh Giá

Hãy bày tỏ tình yêu với Thiên Chúa, Đấng đã bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho bạn trên Thánh Giá. Đôi khi chúng ta có thể quen với việc nhìn thấy Chúa Giêsu trên Thánh Giá và quên sức mạnh của linh ảnh đó. Thánh Giá nhắc nhở chúng ta về tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta và gợi sự đáp lại bằng tình mến.

Đây là vài lời nguyện ngắn có thể dùng khi nhìn thấy Thánh Giá ở nơi nào đó, hãy đáp lại Thiên Chúa bằng tình mến của bạn và nhận thức về sự hy sinh cao cả mà Ngài đã dành cho bạn.

1. Ngài đã hoàn toàn hiến thân vì con, bây giờ con xin dâng hiến cả đời con cho Ngài.

2. Ngài đã không bỏ rơi con khi con lạc xa Ngài. Xin Ngài đừng bỏ rơi con, từ nay con xin tìm kiếm Ngài.

3. Lạy Chúa Giêsu ngọt ngào, xin đừng xa cách con. Không ai có thể tách con ra khỏi tình yêu của Ngài.

4. Lạy Chúa Giêsu Kitô, bởi những đau khổ của Ngài khi linh hồn tinh khiết và vô tội của Ngài rời bỏ thân thể thánh khiết nhất của Ngài, xin thương xót con khi linh hồn đáng thương của con sẽ lìa khỏi thân xác con.

5. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã chết vì yêu thương con, con sẽ chết vì yêu mến Ngài.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngừ từ Aleteia.org)

Chiều 21-09-2020