Mẹ Maria ở Phòng khám F0

Không ai bảo ai và rồi từ từ các bệnh nhân nhiễm Sarx CoV-2 hình thành những giờ đọc kinh và lần hạt chung với nhau bên Đức Mẹ.

Mẹ hiện diện cùng con cái Mẹ trong mọi biến cố buồn, vui, nhất là những lúc nguy nan. Con cái Mẹ ngước trông lên lòng từ mẫu hay xót thương của Mẹ để khẩn cầu. Có Mẹ bên cạnh, các bệnh nhân cảm thấy bình an, như được vỗ về an ủi và an tâm hơn!

Cha Antôn Nguyễn Văn Nam, Dòng Chúa Cứu Thế đang ở phòng khám Kim Long F0, để giúp cho các thiện nguyện viên có thánh lễ và lo mục vụ cho các bệnh nhân. Ngài tâm sự: ‘Sự hiện diện của Mẹ ở phòng khám Kim Long F0, làm cho cha Antôn cảm thấy vững tâm hơn khi tiếp xúc và làm mục vụ tại đây. Khi đưa Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, cha Antôn dâng các bệnh nhân cho Đức Mẹ với 3 Kinh Kính Mừng, xin Mẹ chữa lành’.

Lạy Mẹ Maria – Mẹ của lòng xót thương, ngày mai là ngày thứ Bảy kính Mẹ, chúng con hiệp lòng khấn nguyện cùng với Mẹ cho các bệnh nhân F0 cách riêng và những ai bị nhiễm Sarx CoV-2 mau bình phục. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Con của Mẹ là Chúa Giêsu, thương cứu nhân loại này và cho đại dịch mau chấm dứt.
________________________

Lm. Paul. Ngô Phi – nguồn ảnh Lm. Antôn Nguyễn Văn Nam

Ps: Phòng khám Kim Long F0 thuộc Tổng Giáo phận Huế (Phường Kim Long, Tp. Huế). Đây là cơ sở khám chữa bệnh từ thiện của Tổng Giáo phận. Đầu tháng 12.2021 khi dịch Covid-19 tại Huế có chiều hướng gia tăng, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng Giáo phận Huế đã chưng dụng làm khu vực thu dung điều trị các ca F0 nhiễm Covid-19. Phòng khám hiện do nữ tu bác sĩ Anna Nguyễn Thị Hiền, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế phụ trách.