Mỗi ngày một niềm vui (1)

Khởi đầu một ngày mới Chúa ban cho bạn, có khi nào bạn nghĩ việc gặp gỡ Chúa là quan trọng không?

Khi vừa thức dậy, bạn hãy chú tâm vào một ý tưởng, hãy suy niệm và tìm ở đó sức mạnh để sống trong ngày.

Bạn cứ kiên trì như thế mỗi ngày, trước khi bắt đầu làm việc.

Bạn hãy đưa mắt nhìn qua khung cửa và chào ngày mới, hãy quan sát cuộc sống vừa thức dậy, thở thật sâu và ngợi khen Cha Trên Trời.

Mỗi Ngày Một Niềm Vui

José de Sousa Nobre

Học Viện Đa Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.