Mỗi ngày một niềm vui (6): Đôi mắt

Đôi mắt là gương soi của tâm hồn. Đức Giêsu nói: “Đèn của thân thể là con mắt của anh. Khi mắt sáng, thì toàn thân anh cũng sáng. Nhưng khi mắt anh xấu, thì toàn thân anh cũng tối.” (Lc 11,34-36)

Bạn hãy nhìn mọi sự với cái nhìn đơn sơ. Thiên nhiên phô bày trước mắt bạn biết bao vẻ đẹp. Không có gì là bất toàn trong công trình của Thiên Chúa, vì ở đó có sự hiện diện thần linh của Người.

Bạn đừng làm cho những gì Thiên Chúa đã sáng tạo ra hư hỏng, vì chúng phản ảnh vẻ tuyệt hảo của Người.

Mỗi Ngày Một Niềm Vui

José de Sousa Nobre

Học Viện Đa Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.