Mỗi ngày một niềm vui (9): Ghen tương

Ghen tương là một tình cảm tiêu cực, tụa như trái bom có sức công phá mãnh liệt. Điều tối quan trọng là bạn phải chiến đấu với chính bạn để khỏi ghen tương

Hãy xác tín rằng giá trị thực sự bạn có là do Thiên Chúa nhân hậu thương ban cùng với nỗ lực của chính bạn. Ngoài ra, bạn đừng mong gì khác.

Mỗi Ngày Một Niềm Vui

José de Sousa Nobre

Học Viện Đa Minh