Một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Alexandria-Cornwall, Canada

Thái Hà (16.12.2018) – Linh mục Fr. Guy Desrochers DCCT được bổ nhiệm làm tân Giám mục phụ tá giáo phận Alexandria-Cornwall, Canada (Canada) – Đức Thánh Cha mới bổ nhiệm cha Guy Desrochers, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, làm Giám mục giáo phận Alexandria-Cornwall, thuộc tổng giáo phận Ottawa (Canada).

Đức Cha Guy hiện đang là linh hướng cho Đền Thánh Sainte-Anne-de-Beaupré và thường giảng tĩnh tâm tại Canada và Hoa Kỳ. Ngài được chọn làm giám mục hiệu tòa Melzi. Cha Guy Desrochers sinh ngày 23/05/1956 tại Hull, Québec.

Ngài hoàn tất chương trình trung học tại trường Thánh Alexandre của các cha Dòng Chúa Thánh Thần ở Limbour và theo đuổi hai chuyên ngành mỹ nghệ và mỹ thuật công nghiệp tại trường đại học Algonquin, Ottava. Từ năm 1972 tới năm 1979, ngài đóng vai trò là họa sĩ biếm họa cho tờ báo Le Droit.

Tháng 8 năm 1983, ngài gia nhập Tập viện Dòng Chúa Cứu Thế và tuyên khấn lần đầu ngày 7/08/1984, khấn trọn đời ngày 29/08/1987. Trong hai năm 1982-1983, ngài học triết học tại Chủng viện Thánh Augustine, Québec và học thần học tại Đại học Laval từ năm 1984 tới 1989. Sau đó, ngài trải qua hai năm thực tế tại Tổng giáo phận Montréal.

Ngày 7/01/1989, ngài chịu chức linh mục. Từ năm 1989 tới 1995, ngài phụ trách đoàn đại phúc tại giáo phận Gaspé với 4 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Ngài làm bề trên cộng đoàn Aylmer, thuộc tổng giáo phận Gatineau-Hull từ năm 1995 tới 1998. Từ năm 1998-2005, ngài làm mục vụ tại Đền Thánh Anna. Từ năm 2005 tới 2008, ngài làm bề trên Nhà Tĩnh Tâm Đấng Cứu Thế. Từ năm 2008 tới 2011, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc tạp chí Thánh Anna và đồng thời làm điều phối viên Đền Thánh Sainte-Anne-de-Beaupré Từ năm 2011 tới 2011, ngài là bề trên Đền Thánh Sainte-Anne-de-Beaupré. Cuối cùng, từ năm 2015 tới nay, ngài làm mục vụ tại Đền thánh và thường giảng tĩnh tâm tại Canada và Hoa Kỳ.

Dịch từ cssr.news

Thầy Vũ Đức Trung, C.SsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.