Thêm một người tị nạn cộng sản VN làm Giám mục

Thái Hà (03.06.2016) – Cha Giuse Nguyễn Phương vừa được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Kamloops, Canada.
Website giáo phận Bùi Chu cho biết, Đức tân Giám mục sinh ra ngày 25 tháng 3 năm 1957 tại Việt Nam. Năm 1974, ngài học ở tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, Ban Mê Thuột. Đi tù hai lần vì đức tin Công giáo. Đi tỵ nạn cùng với các thuyền nhân khác đến Palawan, Phi Luật Tân trong vòng một năm.

Đức Giuse Nguyễn Phương,  tân Giám mục giáo phận Kamloops, Canada.
Đức Giuse Nguyễn Phương, tân Giám mục giáo phận Kamloops, Canada.

Nhờ một chương trình đỡ đầu, ngài đến Canada vào năm 1987. Phải làm việc như thợ sơn nhà để kiếm tiền học anh ngữ. Rồi vào chủng viện “Kitô Vua” tại Colombie-Britannique. Học triết học, thần học tại chủng viện thánh Phêrô ở thành phố Luân Đôn, bang Ontanrio, Canada. Ngài được thụ phong linh mục cho Tổng Giáo phận Vancouver ngày 30 tháng 5 năm 1992 bởi Đức Tổng Giám Mục Adam Exner, O.M.I., Tổng Giám Mục Vancouver. Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Phương đã làm mục vụ tại một số giáo xứ trong giáo phận : phó xứ thánh Giuđa ở Vancouver (1992-1993), phó xứ Đức Mẹ Vô nhiễm ở Delta (1993-1995) và phó xứ Thánh Thể Chúa Kitô ở Vancouver (1995-1997); làm cha xứ Đức Mẹ Lòng thương xót ở Burnaby (1997-2001); cha xứ thánh Anrê ở Vancouver (2001-2010); tuyên úy Văn phòng Đặc trách Ơn gọi “Serra Club” (2010-2013); tuyên úy Hội Từ thiện Chevaliers de Colomb; tuyên úy Dòng tu và Tổng Đại diện từ năm 2013, kiêm thành viên Ủy ban Tài chính của Tòa Tổng Giám mục, Ủy ban Tư vấn Chức Phó tế vĩnh viễn, tuyên úy đầu tiên Mục vụ Tông đồ Phò Sự sống qua lời cầu nguyện, thành viên của Hội đồng Linh mục, Hội đồng các Trường Cao đẳng thanh tra và thẩm phán Tòa án Hôn nhân. Ngài cũng là một thành viên của Liên đoàn Quốc gia của các Hội đồng Linh mục.

Theo Niên giám 2016 của Hội đồng Giám mục Canada, giáo phận Kamloops có 67 giáo xứ và các cộng đoàn, với 51.435 người Công giáo, do 16 linh mục triều và 4 linh mục dòng, 2 phó tế vĩnh viễn và 10 tu sĩ.

Nguồn: tinmungchonguoingheo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.