Một số cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam có tân Bề trên

Trong những ngày qua, một số Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam đã có những thay đổi về nhân sự, cụ thể là việc thay đổi Bề trên.

1. Tân bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn, Sài Gòn

Ngày 12.04 vừa qua, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sau khi mãn nhiệm đã nhậm chức Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn, Sài Gòn. Đây là cộng đoàn đào tạo các thầy Học viện tọa lạc tại bán đảo Bình Quới, quận Bình Thạnh. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích cũng được đặt làm Giám đốc Học viện Thánh Anphongsô – Học viện của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Hiện Học viện có hơn 70 tu sĩ của Dòng và hơn 100 thầy thuộc 19 hội dòng, tu hội đang theo học.

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích trong Thánh lễ nhậm Bề trên Cộng đoàn Mai Thôn, Giám đốc Học viện Thánh Anphongsô hồm 12.04.2023

2. Tân Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Vĩnh Long

Ngày 17.04.2023, cha Giacôbê Mai Văn Hiền đã tuyên xưng đức tin trong Thánh lễ nhậm chức Bề trên Cộng đoàn Vĩnh Long. Thánh lễ do cha Phó giám Tỉnh Giuse Đỗ Đình Tư chủ sự. Cùng đồng tế có cha Cố vấn vùng Miền Nam Vinh Sơn Phạm Cao Quý, cha Gioan.B Lê Trung Ân, Nguyên bề trên Cộng đoàn Vĩnh Long, quý cha quý thầy trong cộng đoàn Vĩnh Long và bà con giáo dân trong Giáo xứ Mỹ Thuận. Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Vĩnh Long thuộc Giáo phận Vĩnh Long, gần cầu Mỹ Thuận.

Giacôbê Mai Văn Hiền trong Thánh lễ nhậm chức Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Vĩnh Long, ngày 17.04.2023

3. Tân Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ, Quảng Ngãi

Ngày 18.04 vừa qua, tại nhà nguyện của Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ, cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh đã tuyên xưng đức tin trong nghi thức nhậm chức Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ. Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ thuộc vùng truyền Giáo của Giáo phận Quy Nhơn. Ngày 14.04.2023, Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn đã cùng với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và bà con giáo dân nơi đây dâng thánh lễ tạ ơn mừng 60 năm  (1963 – 2023) Trung tâm truyền Giáo Châu Ổ được Giáo phận Quy Nhơn trao cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế để loan báo Tin Mừng tại các huyện Bình Sơn, Trà Bồng và huyện đảo Lý Sơn – tỉnh Quảng Ngãi.

Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh trong nghi thức nhậm Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ, Quảng Ngãi, ngày 18.04.2023

4. Tân Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ, Sài Gòn

Sáng nay, Thứ Năm, 20.04, cha Gioankim Lê Văn Chinh đã nhậm chức Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ trong thánh lễ đồng tế tại nhà nguyện của Tu viện.

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ thuộc bán đảo Cần Giờ, cách trung tâm Thành phố HCM khoản 70km. Đây là vùng truyền Giáo được Tổng Giáo phận Sài Gòn trao cho Dòng Chúa Cứu Thế vào những năm 1975.

Dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ trước đây có Nhà Tập của Dòng, nhưng nay Nhà Tập đã chuyển đến Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Huế.

Cha Gioankim Lê Văn Chinh nhậm chức Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ, Sài Gòn, trong Thánh lễ ngày 20.04.2023

Trong những ngày tháng tới, một số Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam sẽ có những thay đổi về nhân sự và Bề trên Cộng đoàn. Việc thay đổi này nằm trong chương trình thường niên của Dòng. Một số liên quan đến nhu cầu mục vụ cần sắp xếp lại nhân sự nên có việc thuyên chuyển, bổ nhiệm mới; một số liên quan đến Hiến Pháp và Quy Luật của Dòng quy định thay đổi Bề trên tại một cộng đoàn vì “các Bề trên không giữ chức vụ liên tục trong một thời hạn quá dài”. Xin anh chị em tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Để qua việc thuyên chuyển nhân sự và bổ nhiệm các vị Bề trên mới, Nhà Dòng sẽ phát triển và các tu sĩ của Dòng luôn hăng say, nhiệt thành loan báo Tin Mừng, sống đặc sủng, sứ mạng Thiên Chúa trao phó.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp