Mục tử nào Chúa cần?

Đức Giêsu đã phục sinh như lời Người báo trước. Người đã chiến thắng satan và sự chết, hoá giải tội lỗi cho nhân loại bằng ơn cứu chuộc và tỏ mình là Chúa và là Thiên Chúa. Các tông đồ đã tin mọi sự ấy sau khi đã trải nghiệm về sự hiện diện mới của Đấng Phục Sinh.

Đức Giêsu vẫn ở cùng các ông, vẫn chăm sóc và bảo vệ, nhất là uỷ thác cho các ông sứ mạng nằm trong kế hoạch cứu chuộc mà Người thực hiện cho nhân loại. Đức Giêsu là vị mục tử nhân lành, Người tiếp tục chăm lo và gìn giữ đoàn chiên của Người ngang qua các tông đồ, mà người đại diện là Phêrô.

Trong tư cách là mục tử được Chúa chọn để dẫn dắt đoàn chiên, Phêrô phải phải điều khiển, hướng dẫn và giữ cho các tín hữu đi trên con đường, con đường ấy là Đức Giêsu, là sự thật đưa đến sự sống (Ga 14,6) Điều kiện để Đức Giêsu trao phó đoàn chiên, chính là tình yêu của Phêrô đối với Người, phải trở nên “nhân lành” như Người – yêu đoàn chiên Chúa giao như yêu Chúa.

Lúc trước tại Capharnaum, Simon Phêrô trong lúc bồng bột, đã tuyên xưng niềm tin và sự gắn bó cho đến chết với Đức Giêsu, nhưng ông đã vấp ngã, đã chối Thầy ba lần.

Hôm nay, Đức Giêsu muốn ông tái lập tương quan bằng con người thật của ông, thì mới xứng với những gì Người mong muốn. Để giao nhiệm vụ mục tử của Người, giao phó đoàn chiên của Người cho ông, Đức Giêsu đặt Phêrô trước tình yêu ông dành cho Người, phải “hơn” những môn đệ khác.

Ba lần ông phải xác định về tình yêu ấy hơn cả tình yêu thương giữa bạn bè, cho đến tình yêu chân thành sốt mến, không nông nổi nữa nhưng trong ý thức về sự yếu đuối, bất toàn của bản thân. Tình yêu đối với Đức Giêsu càng lớn, bản thân ông càng nhỏ đi. Ông phải săn sóc những ai được giao phó cho ông hơn bản thân, chứ không phải ngược lại, phải đưa họ đến với Đức Giêsu và giữ cho họ kết hợp với Người.

Kinh nghiệm đau buồn vì sự bất trung, trước trọng trách lớn lao, Phê rô chỉ khiêm tốn trả lời bằng tình yêu của con người nghèo hèn của ông. Ông hiểu rằng, Đức Giêsu chỉ bằng lòng với tình yêu ấy, vì đó là thứ tình yêu chân thành nhất ông có, để bày tỏ.

Đức Giêsu mời gọi Phêrô: “Hãy theo Thầy”, để chia sẻ số phận của Thầy trên con đường khiêm hạ phục vụ như một người tôi tớ, sẽ bị dẫn đến nơi ông không muốn, phải chấp nhận điều mà kẻ khác áp đặt. Đức Giêsu sẽ luôn ở với Phêrô trong khi thành công, lẫn thất bại, cả khi ông bị giết chết.

Đức Giêsu Phục Sinh vẫn hiện diện với các môn đệ, vẫn dõi theo các hoạt động và hướng dẫn họ sống và thi hành sứ vụ mục tử bằng Lời của Người. Họ phải cảm nhận được sự hiện diện ấy để nhờ đó, thắng được những sóng gió triền miên, đạt được những kết quả mỹ mãn trong sứ mạng. Ước mong những vị mục tử hôm nay luôn nhớ rằng, mình chỉ là người được Đức Giêsu giao phó nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên của Người, phải theo sát Chúa Kitô mục tử và trở nên giống Người, thì mới có thể chu toàn sứ mạng được uỷ thác.

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.