Mừng Lễ Bổn Mạng Giáo Khu Hai Ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức


Thái Hà ( 12.02.2019 ) Vào ngày Lễ Đức Mẹ Hiện Ra ở Lộ Đức cũng là ngày tại giáo xứ Thái Hà diễn ra thánh lễ mừng bổn mạng của giáo khu 2

Thánh lễ do cha Vinhson Vũ Văn Bằng, DCCT chủ tế, tham dự đồng tế còn có cha Vinhson Trần Trí Tuệ, DCCT và cha Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT.

Thánh lễ rất sốt sắng sới đông đảo anh chị em giáo khu 2. Được biết giáo khu 2 là giáo khu có rất đông nhân danh, với tinh thần yêu mến Chúa và Đức Mẹ.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.