Mừng lễ thánh Cecilia – Bổn mạng 13 ca đoàn giáo xứ Thái Hà

VRNs (22.11.2014) -Hà Nội- Vào lúc 18g30 Thứ 6, (21.11.2014) diễn ra Thánh lễ mừng quan thầy Cecilia của 13 ca đoàn Giáo xứ Thái Hà, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Thái Hà. Hiện diện trong thánh lễ có cha Vinhsơn Phạm Trung Thành – Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (DCCT), chủ tế và giảng thuyết, cùng đồng tế có cha Gianni Congiu Giám tỉnh DCCT Rôma, cha Sergio Bề trên, cố vấn DCCT Rôma, cha Giuse Nguyễn Văn Phượng chánh xứ giáo xứ Thái Hà. Mở đầu cha Chánh xứ giới thiệu với 2 cha Giám tỉnh và cha cố vấn 13 ca đoàn với hơn 500 ca viên đang phục vụ các Thánh lễ tại giáo xứ Thái Hà. Cha Giám tỉnh Vinhsơn Phạm Trung Thành đã ngỏ lời và chúc mừng lễ quan thầy của 13 ca đoàn. Trong bài chia sẻ: Cha Giám tỉnh đã thắp sáng ngọn đèn tình yêu Chúa qua bài Tin Mừng (Mt 25, 1-13). Ngài nói: Chính dầu yêu mến Chúa sẽ làm cho ngọn đèn cháy sáng, khi ngon đèn được cháy sáng thì Tin Mừng được phơi bày cánh cửa được mở ra và bàn quan thiên hạ được trông thấy niềm vui đó. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Cecilia một vị Thánh đã yêu mến Chúa đến độ Ngài đã bỏ tất cả, kể cả mạng sống mình để mang vẻ đẹp Tin Mừng đó cho người khác. Noi gương Thánh nhân mỗi thành viên của các ca đoàn đừng bao giờ để cạn dầu yêu mến Chúa, cho dù chúng ta mệt mỏi thiếp ngủ đi thì dầu vẫn còn đó đèn vẫn sẵn sàng. Kết thúc Thánh lễ 1 thành viên đại diện 13 ca đoàn tri ân quý cha hiện diện trong thánh lễ, cũng như cảm ơn đến các anh(chị) ca viên luôn hăng say đồng hành để dâng tiếng hát tôn vinh Thiên Chúa. Sự hiện diện hơn 500 ca viên hôm nay như một niềm khẳng đinh sự yêu mến, đồng thời cũng thể hiện tinh thần nhiệt huyết của mỗi ca viên, góp phần xây dựng ca đoàn giáo xứ ngày một triển nở trong ơn nghĩa Chúa. Sau Thánh lễ là văn nghệ Hoan ca mừng kính Thánh Cecilia.

Sau đây là một số hình ảnh:

IMG_9503 IMG_9482IMG_9497IMG_9475IMG_9458IMG_9455IMG_9523 Joseph Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.