Năm nay, Ngày lễ Khánh nhật Truyền giáo Thế giới vẫn được tổ chức vào Chủ nhật 18/10 mà không có thay đổi.

Trong khi thế giới tiếp tục chiến đấu với coronavirus, Thánh Bộ Truyền bá Phúc âm cho các Dân tộc công bố rõ rệt trong một thông báo qua Văn phòng Báo chí Tòa thánh, ngày 28 tháng 8 năm 2020 rằng: “Đáp lại một số yêu cầu liên quan đến việc kỷ niệm Ngày Khánh nhật Truyền giáo 2020”, Thánh Bộ Truyền giáo cho các Dân tộc xác nhận rằng năm nay, Ngày Khánh nhật Truyền giáo sẽ được cử hành trong toàn Giáo hội vào Chủ nhật 18 tháng 10, như lịch Phụng vụ đã ấn định. ”

“Ở nhiều Giáo phận, việc chuẩn bị cho Ngày lễ này đã được sửa soạn từ lâu vì hoạt động truyền giáo của Dân Chúa là ưu tiên hàng đầu.”

“Thực vậy bản chất, đức tin là truyền giáo, ” nó nhắc nhở và lưu ý: “việc cử hành Ngày Khánh nhật Truyền giáo nhằm duy trì yếu tính thiết yếu này của đức tin Kitô hữu được sống động trong lòng các tín hữu Chúa.”

“Hơn nữa, Thánh Bộ Truyền giáo, Phúc âm hóa các Dân tộc được ủy thác cho các giám mục với ý thức hiệp thông và đồng trách nhiệm về ngày lễ này để ủng hộ cho các Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng, hoạt động chung cho toàn Giáo hội nhất là trong các lãnh thổ truyền giáo.”

Thanh Quảng sdb
http://www.vietcatholic.net/News/Html/258207.htm