Ngày Chầu Lượt tại Giáo xứ Thái Hà

Chúa Nhật Thứ V, ngày 04.02 vừa qua, Giáo xứ Thái Hà đã thay mặt Tổng Giáo Phận Hà Nội để chầu Thánh Thể.

Ngày Chầu Lượt bắt đầu với Thánh lễ lúc 5 giờ 30 đến hết Thánh lễ tối lúc 20 giờ 00.
Ngoài các Giáo Khu, các Hội đoàn trong Giáo xứ, có 11 Giáo xứ thuộc Giáo hạt Chính tòa trong nội thành Hà Nội đã đến Thái Hà thông công Chầu Thánh Thể. Mỗi giờ chầu kéo dài từ 30 phút đến 45 phút.

Thánh lễ đồng Tế lúc 10 giờ 00 do cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên chính xứ chủ tế và cha Vinhsơn Phạm Cao Quý, Cố vấn Tỉnh Dòng chia sẻ Lời Chúa là tâm điểm trong ngày Chầu Thánh Thể.

Giáo xứ Thái Hà hàng năm được Giáo phận cắt đặt Chầu Thánh Thể vào gần dịp Tết Nguyên Đán. Đây cũng là dịp thuận lợi để Giáo xứ đón tiếp các Giáo xứ lân cận đến trong bầu khí hân hoan vui mừng của ngày Chầu Thánh Thể và của không khí dịp đầu xuân mới sắp đến.

Truyền Thông Thái Hà