Các tu sĩ nhí trong ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Thái Hà (17.04.2016) – Một số hình ảnh các em thiếu nhi mặc trang phục các dòng tu và phẩm trật trong Giáo Hội Công giáo trong ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 17/4 tại Nhà thờ Thái Hà.

Dòng Thánh Thể
Dòng Tên.
Dòng Thánh Phanxicô.
Dòng Nam và Nữ Đa Minh.
Dòng Biển Đức
Dòng Xitô
Dòng Thánh Phaolô
Dòng Mân Côi Bùi Chu
Dòng Chúa Quan Phòng
Dòng Thánh Têrêsa
Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản
Thầy Phó tế
Linh mục Triều
Đức Giám mục
Đức Hồng Y
Đức Giáo Hoàng
Dòng Chúa Cứu Thế
Năm 1866 Đức Giáo Hoàng Pio IX đã trao Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho Dòng Chúa Cứu Thế với lời nhắn nhủ “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.