Ngày gặp mặt quý vị ân nhân bảo trợ cho ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội

Hơn 500 quý vị ân nhân, bảo trợ cho ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi gặp mặt tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Buổi gặp mặt diễn ra vào sáng nay, Thứ Hai, 24.04.2023, trước Chúa Nhật thứ IV Mùa Phục Sinh – Chúa nhật Giáo hội cầu nguyện cách riêng cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Buổi gặp mặt bắt đầu bằng giờ chia sẻ của cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội với quý vị ân nhân tại Nhà Thờ Thái Hà.

Cha Giuse Ngô Văn Kha nhấn mạnh đến vai trò, tầm quan trọng của quý vị ân nhân trong tiến trình đào tạo các tu sĩ, linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế. Chính nhờ những lời cầu nguyện, những đóng góp vật chất của quý vị ân nhân mà các ứng sinh của Nhà Dòng có điều kiện để theo đuổi ơn gọi. Quý vị ân nhân sống ơn gọi hôn nhân gia đình, nhưng đang góp phần tích cực vào việc loan báo Tin Mừng và xây dựng Giáo hội cách cụ thể, khi bảo trợ cho các ơn gọi của Nhà Dòng. Cha Giuse cũng mời gọi quý vị ân nhân, trong môi trường sống tại gia đình biết khuyến khích, nâng đỡ những người trẻ để họ quảng đại dấn thân trong ơn gọi tu trì, trở nên những linh mục, tu sĩ của Chúa.

Thánh lễ đồng tế bắt đầu lúc 10 giờ 00 cùng ngày, do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cũng là cha Chính xứ Giáo xứ Thái Hà chủ tế và cha Giuse Ngô Văn Kha chia sẻ Lời Chúa.

Hơn 500 quý vị ân nhân có mặt trong buổi gặp mặt hôm nay đại diện cho hơn 1.000 vị ân nhân đang bảo trợ cho ơn gọi của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Hội ân nhân bảo trợ cho ơn gọi của Tu viện được cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích thành lập từ thập niên 1990. Khi Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đón nhận những ơn gọi đầu tiên của Nhà Dòng vào tìm hiểu.
Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đang là một trong ba trung tâm nhận các ứng sinh tìm hiểu ơn gọi của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Tu viện thường xuyên có trên, dưới 20 chú Đệ tử. Hiện cha Gioan Nguyễn Đức Phú được Nhà Dòng đặt làm cha Giám đốc Đệ tử Hà Nội thay cho cha Giuse Trần Văn Hưng sau 8 năm phụ trách công việc này. Hàng ngày, ngoài việc đi học chương trình đại học ở ngoài, các chú Đệ tử cũng có chương trình huấn luyện riêng trong Tu viện với các môn học: Nhân bản, Lịch sử Nhà Dòng, Giáo lý, Việt Văn, Tiếng Anh…

Truyền Thông Thái Hà