Ngày thứ hai: Giáo xứ Thái Hà tĩnh tâm giới trẻ

Hà Nội (17.03.2015) Hôm nay Giáo xứ Thái Hà bước vào ngày tĩnh tâm thứ hai với chủ đề “Tác hại của bênh vô cảm”.

Trải qua ngày tĩnh tâm thứ nhất tạ ơn Thiên Chúa đã ban ơn để chúng ta hiểu rõ hơn sự nguy hiểm của bênh vô cảm, để nhờ đó chúng ta có cách thoát ra sự kiểm soát và sự điều khiển của nó và can đảm dấn thân giúp cho xã hội vượt qua được cơn khủng hoảng của căn bệnh vô tâm vô cảm của con người.

Trong bài giảng ngày thứ hai, cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chia đưa ra cho chúng 3 câu hỏi để cùng nhau suy nghĩ và đưa ra vấn đề giải quyết:

Thứ nhất: Abel của tôi là ai?

Thứ hai: Hành động của tôi ảnh hưởng tới bạn bè, họ hàng, hàng xóm như thế nào?

Thứ ba: Đối diện với những khó khăn tôi có dửng dưng với nó không?

Sau đây là một số hình ảnh:

Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh giảng tĩnh tâm.

Cộng đoàn tham dự thánh lễ.

Cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Phụng phụ Thánh lễ.

Jos.Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.