Ngày thứ hai kính thánh Giêrađô tại Thái Hà

Thái Hà (15.10.2015)-  Lúc 18 giờ 30 hôm nay, bắt đầu giờ cầu nguyện với thánh Giêrađô với chủ đề “Lòng yêu mến Bí Tích Thánh Thể nơi thánh Giêrađô”. Giờ cầu nguyện do thầy Phanxicô X. Trần Văn Bắc chủ sự.

Sau giờ cầu nguyện, cộng đoàn rước kiệu thánh Giêrađô ra nhà thờ cử hành thánh lễ đồng tế vào lúc 19 giờ.

Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội chủ tế, cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng lễ.

Ngày thứ hai trong ba ngày kính thánh Giêrađô do anh chị em Giáo xứ Thái Hà phụ trách.

Cầu nguyện với thánh Giêrđô tại ngôi nhà nguyện mang tên ngài.
Cầu nguyện với thánh Giêrđô tại ngôi nhà nguyện mang tên ngài.
Thầy Phanxicô X Trần Văn Bắc hướng dẫn giờ cầu nguyện
Thầy Phanxicô X Trần Văn Bắc hướng dẫn giờ cầu nguyện
Rước kiệu thánh Giêrađô ra nhà thờ cử hành thánh lễ
Rước kiệu thánh Giêrađô ra nhà thờ cử hành thánh lễ
Chủ để của ngày thứ hai: "Lòng yêu mến Bí Tích Thánh Thể nơi thánh Giêrađô"
Chủ để của ngày thứ hai: “Lòng yêu mến Bí Tích Thánh Thể nơi thánh Giêrađô”
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Chủ tế thánh lễ
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Chủ tế thánh lễ
Trong lòng nhà thờ khi thánh lễ đang diễn ra
Trong lòng nhà thờ khi thánh lễ đang diễn ra
Tặng bánh thánh Giêrađô sau thánh lễ
Tặng bánh thánh Giêrađô sau thánh lễ

Truyền Thông Thái Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.