Ngày thứ hai: Mừng tam nhật kính thánh Anphongsô tại Giáo xứ Thái Hà

Thái Hà (31.07.2015) Bước vào ngày thứ hai mừng tam nhật kính Thánh Anphongsô với chủ đề: “Thánh Anphongsô với lòng chạnh thương người nghèo”.

Hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ hai trong tuần tam nhật kính Thánh Anphongsô, đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, quan thầy của Giáo xứ Thái Hà.

Hiện diện trong thánh lễ có cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên – Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, cha Giuse Nguyễn Văn Phượng chủ tế thánh lễ, cha Giuse Đỗ Đình Tư giảng lễ, cùng quý cha trong nhà dòng và khoảng 1000 người tín hữu. Cha Giuse chia sẻ: Thánh Anphongsô khi lập Dòng Chúa Cứu Thế ngài đã cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, chính ngài đã sống không ngừng để trình bày cho mọi người thấy chúng ta là những con người được Thiên Chúa yêu thương. Và cảm nhận đầu tiên là Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu xuống thế làm người đã được Thánh Anphongsô diễn tả bằng lời bài hát: “Ôi Vua trời đất, Ngài xuống từ những vì sao và đến trong hang đá giá lạnh hôi tanh”. Lời bài ca cho ta thấy rằng lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là dung nhan lòng thương xót của Thiên Chúa và Thánh Anphongsô được Chúa Giêsu mời gọi đến với những con người đầu đường cuối phố ở kinh thành Napoli, ngài đã đến để chăm sóc và an ủi và công bố cho họ về Tin Mừng.
Ngài còn nhấn mạnh đế số Hiến pháp đầu tiên của Dòng: ” Mục đích của Dòng Chúa Cứu Thế là bước theo gương của Chúa Giêsu kitô Đấng Cứu Thế bằng việc rao giảng Lời Chúa cho người nghèo” như chính Chúa Giêsu đã tự tuyên bố ta đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó. Hiến pháp nhấn mạnh tới mục đích của Dòng là noi theo Chúa Giêsu công bố Tin Mừng cho người nghèo.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.