Ngày thứ hai: tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho giới trẻ tại Thái Hà

Thái Hà (10.12.2015)  – Thánh lễ tĩnh tâm trong ngày thứ hai dành cho giới trẻ tại Thái Hà do cha Giuse Đỗ Đình Tư chủ tế và cha Augustino Lê Qúy Phi chia sẻ Lời Chúa.

Chủ đề của ngày tĩnh tâm thứ hai là: “Emmanuel – Ngôi Lời ban ơn tha thứ”

Dựa vào bài Tin Mừng nói về gia phả của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthêu, cha Augustinô nhấn mạnh đến ý nghĩa của con số 14 đời từ Abraham cho đến Vua Đavít, từ thời Đavít đến thời lưu đầy ở Babylon và từ thời lưu đầy đến Đức Giêsu. Cách riêng 5 khuôn mặt người nữ xuất hiện trong bản gia phả này được cha giảng nhất mạnh để qua đó nói lên lòng thương xót, tha thứ của Thiên Chúa đối với nhân loại: Thiên Chúa đã đi vào nhân loại trong một dân tộc, một gia tộc cụ thể với những con người bất toàn khiếm khuyết. Để từ nơi sâu thẳm của sự bất toàn khiếm khuyết, tội lỗi đó, Con Thiên Chúa là Đức Giêsu đã bước vào cái chết để cứu độ nhân loại.

Sau bài giảng cha Giuse Nguyễn Văn Toản đã giúp các bạn trẻ sám hối qua những gợi ý cụ thể trong cách sống đạo của giới trẻ ngày nay. Trước thánh lễ, như ngày thứ nhất có 20 phút cầu nguyện theo tinh thần Taizé do các bạn trẻ của các ca đoàn phụ trách.

Sau thánh lễ quý cha đã ngồi tòa giải tội cho các bạn trẻ tại khu vực Tu viện Nhà Dòng.

Ngày tĩnh tâm thứ hai số lượng các bạn trẻ đi tham dự đã tăng lên rất nhiều. Có khoảng hơn 1000 bạn trẻ tham dự
Phục vụ thánh lễ do các ca đoàn
20 phút cầu nguyện theo tinh thần Taizé trước thánh lễ
Cha Giuse Đỗ Đình Tư chủ tế thánh lễ
Cha Augustinô Lê Quý Phi chia sẻ về 5 gương mặt người nữ trong gia phả Chúa Giêsu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.