Ngày thứ nhất: Khai mạc tam nhật kính Thánh Anphongsô tại Giáo xứ Thái Hà

Thái Hà (30.07.2015) Lúc 18g30 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ Thái Hà, Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã chủ tế thánh lễ Khai mạc tam nhật kính Thánh Anphongsô với đề tài: “Thánh Anphongsô với lòng yêu mến người xa quê”.

Thánh Anphongsô sinh ra trong một gia đình danh giá nhưng trước và sau khi là linh mục ngài luôn gần gũi với những con người tất bạt không người chăm sóc. Chính cảm thức về người nghèo, người bị bỏ rơi ấy, ngài đã lên đường và quy tụ từng nhóm người lại rồi dạy giáo lý, chia sẻ với họ về đời sống thường ngày. Đó là lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị nhận xét về thánh Anphongso. Ngài quả thực là người bạn của những người xa quê.

Trong bài chia sẻ cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong nói: Có 3 kinh nghiệm mục vụ làm nên con người của Thánh Anphongsô.

Thứ nhất: kinh nghiệm về những người ăn xin và những cô gái điếm ở thành Napoli. Thánh Anphongsô có một cảm thức lo cho những con người nghèo, từ những lần đi giúp những người ăn xin, cô gái điếm, đây chính là những con người đã bị xã hội bỏ rơi. Khi gặp những con người ấy Thánh Anphongsô thấy cần phải quan tâm đến con người này. Ngài đã quy tụ họ lại để dạy giáo lý và hướng dẫn họ về đời sống đức tin.

Thứ hai: kinh nghiệm về những anh chị em xa quê bơ vơ tất bạt và ngài đã thành lập những “Nguyện đường về đêm” là nhóm những anh chị em xa quê, những con người từ những vùng nông thôn đến. Ngài đến để chia sẻ cuộc sống với họ, để ngài công bố cho họ về một Thiên Chúa yêu con người và ngài luôn đồng hành với họ trong môi trường sống eo hẹp của xã hội.

Thứ ba: kinh nghiệm về những chuyến đại phúc. Ngoài việc thiết lập những nguyện đường về đêm thánh Anphongso đã có những chuyến đại phúc tại thánh phố Napoli. Ngài khám phá ra tại Napoli có một vùng quê nghèo không được chăm sóc mục vụ, chính vì vậy mà Ngài đã lập ra tuần đại phúc cho những giáo xứ vùng quê, để giúp cho các tín hữu khám phá ra Thiên Chúa là một người bạn của những người nghèo khổ.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.