Ngày thứ nhất, trong ba ngày tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho giới trẻ

Thái Hà (9.12.2015) Ngày tĩnh tâm đầu tiên trong 3 ngày tĩnh tâm Mùa Vọng để chuẩn bị tâm hồn mừng Đại Lễ Giáng Sinh sắp tới.

Ngày tĩnh tâm thứ nhất do cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ tế thánh lễ, Cha Augustino Lê Qúy Phi chia sẻ Lời Chúa.

“Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta” chủ để của ngày tĩnh tâm thứ nhất. Cha Augustinô Lê Quý Phi chia sẻ với các bạn trẻ trong bài giảng với ba ý chính:

– Trong Cựu ước, Thiên Chúa cứu dân Ngài thoát khỏi ách nô lệ và đưa dân Ngài về miền đất hứa, nhất là qua Mười điều răn mà Chúa đã ban cho dân

– Vào thời sau hết, Thiên Chúa đã ban con một của Ngài xuống trần gian để ở giữa chúng ta.

– Thiên Chúa ở với ai, thì Ngài cho sức mạnh để làm những việc lớn lao hơn những gì mong đợi.

Trước Thánh lễ, các bạn trẻ đã có 20 phút hồi tâm cầu nguyện Taizé.

Ngày đầu tiên các bạn trẻ tham dự tĩnh tâm còn hạn chế. Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, linh hướng cho các bạn sinh viên và các bạn trẻ, các hội đoàn đang sinh hoạt tại G.x Thái Hà mới đi được 1/10.

Sau Thánh lễ Quý cha ngồi tòa giải tội .

Các bạn trẻ thắp nến cầu nguyện theo tinh thần Taizé trước thánh lễ
Giờ cầu nguyện kéo dài 20 phút, do các bạn sinh viên phụ trách
Tĩnh tâm giới trẻ Mùa Vọng năm nay bao gồm nhiều nhóm trẻ đang hoạt động tại Thái Hà
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên tu viện và là chánh xứ Giáo xứ Thái Hà chủ tế thánh lễ trong ngày đầu
Trời Miền Bắc đang vào Đông
Cha Augustinô Lê Quý Phi, DCCT Hà Nội chia sẻ Lời Chúa cho các bạn trẻ trong ba ngày
Quý cha đồng tế

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.