Ngày thứ I: Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho giới trẻ tại Thái Hà

 

Thánh lễ lúc 19 giờ 00 hôm qua đã khai mạc 3 ngày tĩnh tâm dành cho giới trẻ tại giáo xứ Thái Hà, tổng giáo phận Hà Nội.

Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT là cha giáo Thánh Kinh của nhiều Chủng viện, Học viện Công giáo đã giúp 3 ngày tĩnh tâm nay.

Trước thánh lễ, các bạn trẻ có 30 phút cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa để chuẩn bị tâm hồn lắng nghe Lời Chúa trong thánh lễ.

Được biết, ba ngày tĩnh tâm dành cho giới trẻ đều bắt đầu lúc 18 giờ 30. Có 30 phút cầu nguyện sau đó là thánh lễ. Sau thánh lễ quý cha ngồi tòa giải tội cho các bạn trẻ. Ba ngày tĩnh tâm là thứ Năm, Sáu, Bảy (14.15.16/12),

Tuần sau, thứ Hai, Ba, Tư (17.18.19/12) sẽ là ba ngày tĩnh tâm dành cho người lớn. Chương trình cũng bắt đầu lúc 18 giờ 30, sau đó là thánh lễ lúc 19 giờ 00. Cha Giuse Phạm Quốc Giang, DCCT sẽ hướng dẫn 3 ngày tĩnh tâm này.

Lưu ý: Các ngày tĩnh tâm đều có truyền hình trực tiếp trên trang facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh yoube Mẹ Hằng Cúu Giúp

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.